„Witkacy rzucił się jak szczerbaty na suchary” Witkiewicz w czasie pierwszej wojny światowej
PDF

Słowa kluczowe

S. I. Witkiewicz
Witkacy
pierwsza wojna światowa
biografia

Jak cytować

Okołowicz, S. (2010). „Witkacy rzucił się jak szczerbaty na suchary” Witkiewicz w czasie pierwszej wojny światowej. Przestrzenie Teorii, (14), 235–249. https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.12

Abstrakt

Okołowicz Stefan, „Witkacy rzucił się jak szczerbaty na suchary”. Witkiewicz w czasie pierwszej wojny światowej [“Witkacy darted like a gap-toothed person onto rusk”. Witkiewicz during the First World War]. „Przestrzenie Teorii” 14. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 235-249. ISBN 978-83-232-2210-1. ISSN 1644-6763. This text is a polemic with an article by Maria A. Potocka “Ja” jako materiał twórczy [“I”as a material for creation]. When considering the problem of the presence of Witkacy in the Tsarist army, the author comes to a conclusion that Witkiewicz went there where he did not intend to go, misled by inaccurate information. The choice of the Russian opportunity based on incomplete or untrue information and unsuccessful coincidences – according to the author – should be considered in the categories of Witkacy’s personal tragedy no matter what significance this fact gained later
https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.12
PDF

Bibliografia

M.A. Potocka, Antropologia sztuki. „Ja” jako materiał twórczy, [w:] Witkacy. Psychoholizm, red. M.A. Potocka, Bunkier Sztuki, Kraków 2009, s. 297.

S.I. Witkiewicz, Rzecz o ciągłości bzdury malarsko-krytycznej. Głos „plastyka” wołającego na puszczy, [w:] tenże, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i opracował J. Degler, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 480-481.

J. Degler, Witkacego portret wielokrotny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, 490, 514.

A. Micińska, Stanisław Ignacy Witkiewicz – listy do Bronisława Malinowskiego, [w:] Malinowski i Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką, „Konteksty” 2000, nr 1-4, s. 265, 267, 275.

J. Russell, Ellis Silas, Geoffrey Serle, Australian Dictionary of Biography, Vol. 11, Melbourne 1988, s. 451-453.

S. Ellis, The Diary of Anzac, MLMSS 1840, Mitchell Library, State Library of New South Wales. R. Monk, Ludwig Wittgenstein. Powinność geniusza, przeł. A. Lipszyc, Ł. Sommer, KR, Warszawa 2003, s. 131.

R. Monk, Ludwig Wittgenstein. Powinność geniusza, dz. cyt., s. 132, 159, 160, 161, 162-163, 168, 176.

J. Leszczyński, Nieznany list Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1985, R. LXXVI, z. IV, s. 177.

R. Malczewski, Pępek świata. Wspomnienia z Zakopanego, LTW, Warszawa 1999, s. 70.

M. Rytard, Witkacy, czyli o życiu po drugiej stronie rozpaczy, [w:] Stanisław Ignacy Witkiewicz, człowiek i twórca. Księga pamiątkowa, red. T. Kotarbiński, J.E. Płomieński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957, s. 281.

J.M. Rytard, Ósme niebo narciarskie, „Świat” 7.01.1928.

I. Jakimowiczowa, Witkacy w Rosji, [w:] taż, System i wyobraźnia. Wokół malarstwa Witkacego, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze” Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 20.

J. Iwaszkiewicz, Petersburg, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 59, 61.