Przekład
PDF

Słowa kluczowe

Witkiewicz
Witkacy
teoria
estetyka
przekład

Abstrakt

brak
https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.13
PDF

Bibliografia

A. Micińska, Istnienie Poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz, oprac. J. Degler, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 255.

S.I. Witkiewicz, Notions et propositions impliquées par la notion d’Existence, Casa Mianowski, 1935, s. 449, 468