Deformacja, rzeczywistość i „Szewcy”

Main Article Content

Jerzy Ziomek

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Pamięć

Bibliografia

 1. J. Błoński, O Gombrowiczu, „Miesięcznik Literacki”, 1970, nr 8.
 2. T. Jodełka-Burzecki, Nota wydawnicza [do:] S.I. Witkiewicz, Jedyne wyjście, s. 243 i n.
 3. W. Wirpsza, „Kurka Wodna”, czyli marionetki, „Dialog”, 1964, nr 2
 4. K. Puzyna, Nota [do:] S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 2, Warszawa 1962, s. 649 i n.
 5. J. Błoński, Znaczenie i zniekształcenie w „czystej formie” S.I. Witkiewicza, „Miesięcznik
 6. Literacki”, 1967, nr 8, s. 27.
 7. R. Garaudy, Droga Aragona, przeł. I. Wachlowska, Warszawa 1965, s. 51.
 8. W. Kandinsky, Malerei als reine Kunst. Inhalt und Form, „Der Sturm”, 1914, nr 177-179.
 9. R. Barthes, Mit i znak, (przeł. A. Tatarkiewicz). Warszawa 1970, s. 266, 275-6.
 10. T. Peiper, Miasto – Masa – Maszyna. Cyt. za: A. Lam, Polska awangarda poetycka, t. 2, Kraków 1969, s. 315, 316
 11. K. Puzyna, Wstęp [do:] S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 1, s. 13.
 12. J. Ratajczak, Co jest „skoro go nie ma”?, „Dialog”, 1970, nr 10.
 13. J. Błoński, Teatr Witkiewicza, „Dialog”, 1967, nr 12, s. 78.
 14. A. Ważyk, O Witkiewiczu, „Dialog”, 1965, nr 8, s. 72.
 15. S.I. Witkiewicz, Polemika z krytykami, oprac. J. Degler, „Pamiętnik Teatralny”, 1969, R. XVIII, z. 3, s. 314, 321.
 16. S. Żółkiewski, Zagadnienia stylu, Warszawa 1965, s. 50 i n.
 17. M. Szpakowska, Witkiewiczowska teoria kultury, „Dialog”, 1968, nr 10.
 18. J. Błoński, Znaczenie i zniekształcenie w „czystej formie” Witkiewicza, s. 28 i n.