Deformacja, rzeczywistość i „Szewcy”
PDF

Słowa kluczowe

Witkiewicz
Witkacy
dramat
teoria Czystej Formy

Abstrakt

brak
https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.15
PDF

Bibliografia

J. Błoński, O Gombrowiczu, „Miesięcznik Literacki”, 1970, nr 8.

T. Jodełka-Burzecki, Nota wydawnicza [do:] S.I. Witkiewicz, Jedyne wyjście, s. 243 i n.

W. Wirpsza, „Kurka Wodna”, czyli marionetki, „Dialog”, 1964, nr 2

K. Puzyna, Nota [do:] S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 2, Warszawa 1962, s. 649 i n.

J. Błoński, Znaczenie i zniekształcenie w „czystej formie” S.I. Witkiewicza, „Miesięcznik

Literacki”, 1967, nr 8, s. 27.

R. Garaudy, Droga Aragona, przeł. I. Wachlowska, Warszawa 1965, s. 51.

W. Kandinsky, Malerei als reine Kunst. Inhalt und Form, „Der Sturm”, 1914, nr 177-179.

R. Barthes, Mit i znak, (przeł. A. Tatarkiewicz). Warszawa 1970, s. 266, 275-6.

T. Peiper, Miasto – Masa – Maszyna. Cyt. za: A. Lam, Polska awangarda poetycka, t. 2, Kraków 1969, s. 315, 316

K. Puzyna, Wstęp [do:] S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 1, s. 13.

J. Ratajczak, Co jest „skoro go nie ma”?, „Dialog”, 1970, nr 10.

J. Błoński, Teatr Witkiewicza, „Dialog”, 1967, nr 12, s. 78.

A. Ważyk, O Witkiewiczu, „Dialog”, 1965, nr 8, s. 72.

S.I. Witkiewicz, Polemika z krytykami, oprac. J. Degler, „Pamiętnik Teatralny”, 1969, R. XVIII, z. 3, s. 314, 321.

S. Żółkiewski, Zagadnienia stylu, Warszawa 1965, s. 50 i n.

M. Szpakowska, Witkiewiczowska teoria kultury, „Dialog”, 1968, nr 10.

J. Błoński, Znaczenie i zniekształcenie w „czystej formie” Witkiewicza, s. 28 i n.