Słowacki pisze dramat...
PDF

Jak cytować

Troszyński, M. (2010). Słowacki pisze dramat. Przestrzenie Teorii, (13), 11–28. https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.1

Abstrakt

Troszyński Marek, Słowacki pisze dramat... [Słowacki is writing a drama...]. „Przestrzenie Teorii” 13. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 11-28. ISBN 978-83- 232-2176-0. ISSN 1644-6763. Słowacki pisze dramat... (Słowacki is writing a drama...) is dedicated to dramatic fragments. By outnumbering Słowacki’s other works from the years 1839–1849, they determine the specificity of his entire work in this period and call for recognition as an overall phenomenon. On the basis of two works, the article presents unique issues related to these dramas. Walter Stadion is an example of a chaotic record which has seen diverse interpretative reconstructions by its editors. Książę Michał Twerski (Prince Mikhail Tversky) provides insights into the poet’s writing technique and a possibility to confront the work’s text with his excerpts from historical works and his personal notes. In the last part, the analysis has been based on the terminology used in the research of Słowacki’s completed dramas (such as W. Szturc’s dramatic “istopes” or K. Ziemba’s miniature prefigurations). The term “fractal”, placed in reference to these notions, is a new proposal presented in the article, in which a description of the work’s formal structure is combined with higher levels of its meaning.
https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.1
PDF

Bibliografia

J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner, W. Floryan, t. 1-17, Wrocław 1952–1972.

S.Makowski , »Kordian« Juliusza Słowackiego, Warszawa 1976, s. 12.

A. Kurska, Fragment romantyczny, Wrocław 1989.

A.G. Wilson Knight, Zasady interpretacji sztuk Szekspira, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńska, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 471, 486-487.

J. Kuźniar, tekst opracowania Waltera Stadiona w 12. tomie (cz. 2) wydania Dzieł wszystkich, red. J. Kleiner, Wrocław 1961, s. 223-224.

H. Biegeleisen, Pamiętnik Juliusza Słowackiego, Warszawa 1901, s. 66-67.

N.V. Riasanovsky, M.D. Steinberg, Historia Rosji, przeł. A. Bernaczyk, T. Tesznar, Kraków 2009, s. 99.

E. Powązka, Mit genezyjski wpisany w historię księcia Michała [w:] Dramat w historii, historia w dramacie, red. K. Latawiec, R. Stachura-Lupa, J. Waligóra, E. Łubieniewska, Kraków 2009, s. 389- 395.

E. Kiślak, Car-trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego, Warszawa 1991, s. 303, 314

W. Lednicki, Tematy rosyjskie w twórczości Słowackiego, [w:] Juliusz Słowacki 1809–1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu, Londyn 1950, s. 308.

J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Życie i dzieło, wstęp i oprac. J. Starnawski, t. 4, Kraków 1999, s. 171.

Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 2, Wrocław 1963, s. 110. List z 12 stycznia 1846 roku.

W. Szturc, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, [w:] tegoż, Moje przestrzenie. Szkice o wrażliwości ludzkiej, Kraków 2004, s. 114.

J. Florczak, Zasady funkcjonowania chwytów typograficznych w tekstach, „Bulletin de la société polonaise de linguistique” LX, 2004, s. 81.

K. Ziemba, „Mazepa” Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia, „Pamiętnik Literacki” C, z. 3, 2009.

W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku, Kraków 1999.

F.H. Lewestam, Wspomnienie z grudnia 1839 roku w: J. Starnawski, Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych, Wrocław 1956, s. 79.

L. Wittgenstein, Logisch-Philosophische Abhandlung, „Annalen der Naturphilosophie” 1921 (14) (teza 7).