Autobiografie filozofów

Abstrakt

Lubas-Bartoszyńska Regina, Autobiografie filozofów [Autobiographies of philosophers]. „Przestrzenie Teorii” 13. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 55-75. ISBN 978-83-232-2176-0. ISSN 1644-6763. The article Autobiographies of philosophers is composed of three parts. The first part presents the history of philosophic autobiography since antiquity and spiritual autobiography of Saint Augustine, through “Confessions” of J.J. Rousseau – the creator of modern autobiography, Pascal, G. Berkeley and S. Kierkegaard, back to “Ecce homo” of Nietzsche. The second part presents selected autobiographies of philosophers of the 20th century like an autobiography of B. Russell (three volumes), M. Bierdiaev, K. Jaspers. The third part is an interpretation of the intellectual autobiography of P. Ricoeur, in which the author reproduces history of intellectual and philosophic development and shows the dissimilarity of “idem” to his own identity.
https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.3
PDF

Bibliografia

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I: Starożytność i średniowiecze, wyd. III, Czytelnik, Warszawa 1946, s. 11.

M. Drwięga, Paul Ricoeur daje do myślenia, wyd. Homini, Bydgoszcz

J. Mitterer, Tamta strona filozofii, przeł. M. Łukasiewicz, Terminus 9, Oficyna Nauk., Warszawa 1996, s. 75.

O. Moregin, Zmierzch opowieści, [w:] Wiek dwudziesty przekroje, red.

Yves Bertherat, „Esprit” Oficyna Literacka, Kraków 1991, s. 251.

Z. Mitosek, Hermeneutyka i autobiografia, „Teksty Drugie” 2002, nr 3, s. 137-151.

D. Bertholet, Les Francais par eux-memes 1815–1885, Paris 1991.

R. Lubas-Bartoszyńska, Sukcesy i gorycze: o „historiach życia” polityków polskiej opozycji antykomunistycznej, Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej, Kraków 1998, s. 16-21.

J. Kordys , Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Universitas, Kraków 2007.

P. Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, Paris 1975. Wydanie polskie Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, [w:] Wariacje na temat pewnego paktu, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Universitas, Kraków 2001, wyd. II 2007.

Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. I–V, red. B. Skarga, Wyd. PWN, Warszawa 1994–1997.

M. Eliade, Zapowiedź równonocy. Pamiętnik 1907–1937, t. I, wyd. pol. 1988.

M. Eliade, Świętojańskie żniwo. Pamiętnik 1937–1960, wyd. pol. 1991.

Roland Barthes par Roland Barthes, Paris 1975.

R. Barthes, Carnet du voyage en Chine, Paris 2009, (IMEG); Journal de deuil, Paris 2009.

R. Barthes, Światło obrazu (La chambre claire), Paris 1980.

G. Gusdorf, La decouverte de soi, Paris 1948; Les Ecritures du moi, t. II: Autobiographie, t. I: Ligne de vie, ed. Odile Jacob, Paris 1990.

G. Misch, A History of Autobiography in Antiquity, London 1950.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, dz. cyt., s. 159.

P. Rodak, Wariacje na temat pewnego paktu, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2, s. 345-352.

P. Ricoeur , Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków 2009, s. 128.

P. Lejeune, C. Bogaert, Un journal a soi. Histoire d’une pratique, ed. Textuel, Paris 2003.

A. Krajewska, Dramatyczna teoria literatury, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2009, s. 80-88.

A. Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena, t. I, PWN, Warszawa 2002.

B. Baran, „Wstęp”, [w:] F. Nietzsche, Ecce homo, przeł. i oprac. B. Baran, Kraków 1996, s. 22, 23.

G. Vesey, P. Foulkes, Filozofia. Słownik encyklopedyczny, wyd. RTW, Warszawa 1997, s. 288-289.

S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, red. J. Woleński, Książka i Wiedza, Warszawa 1994, s. 353-354.

E. von Aster, Historia filozofii, PWN, Warszawa 1963, s. 457-459.

W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, wyd. Witmark, Warszawa 1994, s. 103-104

B. Russell, Autobiografia 1872–1914, t. I, przeł. B. Zieliński, „Wstęp” K. Szaniawski, Czytelnik, Warszawa 1996, s. 96-97.

B. Russel, Autobiografia 1914–1944, t. II, przeł. A. Podzielna, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 101.

B. Russell, Moj rozwój filozoficzny, przeł. A. Krahelska, Cz. Znamierowska, PWN, Warszawa 1959, s. 28.

T. Bartoś, Kościoł a teologia dwudziestego wieku, „Przegląd Powszechny” 2009, nr 4

M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, przeł. M. Dwernicki, Kęty 2002, s. 83, 272, 152,156

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III: Filozofia XIX wieku i współczesna, PWN, Warszawa 1958, s. 90, 270, 478-479, 486, 526.

R. Rudziński, Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.

K. Jaspers, Autobiografia filozoficzna, przeł. S. Tyrowicz, Wyd. Comer, Toruń 1993, s. 28, 112.

P. Ricoeur, M. Dufrenne, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, Temps Present, Paris 1947

Gabriel Marcel et Karl Jaspers. Philosophie du paradoxe, Paris 1948.

The Philosophy of Paul Ricoeur, ed. L.E. Hahn, Open Court Chicago–Lasalle, Illinois 1995.