„Wyciągnięta otwarcie ręka” O związkach pejzażu i cielesnego doświadczania przestrzeni w Wypadku Stanisława Lema
PDF

Jak cytować

Dajnowski, M. (2010). „Wyciągnięta otwarcie ręka” O związkach pejzażu i cielesnego doświadczania przestrzeni w Wypadku Stanisława Lema. Przestrzenie Teorii, (13), 133–148. https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.6

Abstrakt

Dajnowski Maciej, „Wyciągnięta otwarcie ręka”. O związkach pejzażu i cielesnego doświadczania przestrzeni w „Wypadku” Stanisława Lema [„The open hand held out”. On relations of landscape and corporeal experiencing of space in Stanisław Lem’s Wypadek (The Accident)]. „Przestrzenie Teorii” 13. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 133-148. ISBN 978-83-232-2176-0. ISSN 1644-6763. The aim of the article is an analysis of artistic landscape’s creation in Stanisław Lem’s short novel entitled Wypadek (The Accident). In peculiar – special attention is devoted to those aspects of poetics, which are crucial to representation of creative acts of imagination and sensual experiences (other than of visual nature). The way, the scenery of the presented reality is shaped, seems to be an important medium of anthropological concepts, including the relation between experiencing the sublimity of nature and cognition and acting, as well as it appears to function as the space of meanings established by both – the efforts of memory and imagination and the carnal experience.
https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.6
PDF

Bibliografia

E. Pontremoli, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności, przeł. M.L. Kalinowski, Gdańsk 2006, s. 56.

M. Rembowska-Płuciennik, W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, [w:] Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007, s. 51.

A. Łebkowska, Pojęcie fokus w narratologii – problemy i inspiracje, [w:] Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Lublin 2004.

H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą, Warszawa 1995.

J. Sławiński, O opisie, [w:] tegoż, Próby teoretycznoliterackie. Prace wybrane, t. IV, Kraków 2000, s. 217, 219, 224 i nast.

U. Eco, Les sémaphores sous la pluie, przeł. A. Wasilewska, [w:] tegoż, O literaturze, przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa 2003, s. 185.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1965, s. 50.

S. Freud, Niesamowite, przeł. R. Reszke, [w:] tegoż, Pisma psychologiczne, przeł.

R. Reszke, Warszawa 1997; O. Rank, Le Double, [w:] tegoż, Don Juan et Le Double. Essais psychanalitiques, trad. S. Lautman, Paris 1973.

C.G. Jung, Cień, [w:] tegoż, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wyb., przeł. i wstępem poprzedził J. Prokopiuk, Warszawa 1981.

W. Kayser, Próba określenia istoty groteskowości, przeł. R. Handke, [w:] Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003

S. Lem, Wypadek, [w:] tegoż, Opowieści o pilocie Pirxie, Kraków 1976, s. 211, 221, 222-223, 227.

F. Stanzel, Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły, przeł. R. Handke, [w:] Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, t. I, red.

M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1977, s. 215-217.

J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej, Kraków 1995, s. 56.

I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986, s. 162.