Przeciw konstrukcjonistom. Teoria „queer” i jej krytycy
PDF

Jak cytować

Śmieja, W. (2010). Przeciw konstrukcjonistom. Teoria „queer” i jej krytycy. Przestrzenie Teorii, (13), 223–242. https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.9

Abstrakt

Śmieja Wojciech, Przeciw konstrukcjonistom. Teoria „queer” i jej krytycy [Against constructionists. Queer theory and its critics]. „Przestrzenie Teorii” 13. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 223-242. ISBN 978-83-232-2176-0. ISSN 1644-6763. The point of departure for the author is an observation that the queer theory in Polish humanities is either uncritically accepted or authoritatively rejected. None of these extremes perceives discussion which arose around the queer theory and the assumption which is at its basis of the social construction of sexuality in the West European and American studies. The article presented here attempts to show, sum up and put in order the accusations and doubts addressed to M. Foucault, J. Butler, and E.K. Sedgwick by researchers who are representatives of the essentialist standpoint (J. Boswell, R. Norton) or – on the grounds of queer theory – represent critical approach to its assumptions (D. Eribon, D. Halperin).
https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.9
PDF

Bibliografia

J. Weeks, „Against Nature”, [w:] Which Homosexuality? Essays from the International Scientific Conference on Lesbian and Gay Studies, ed. D. Altman i in., London 1989, s. 210.

Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender, red. T. Basiuk, D. Ferens, T. Sikora, Katowice 2002.

J. Kochanowski, Fantazmat zróżNICowany. Socjologiczne studium przemian toż- samości gejów, Kraków 2004; tegoż, Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Łódź 2009.

J. Mizielińska, Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006.

B. Warkocki, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa 2007.

M. Skucha, Męski artefakt i tajemniczy poeta. Wokół teorii queer, „Teksty Drugie” 2008, nr 5, s. 30-31.

M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 2000, s. 45.

E. Hyży w pracy Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Kraków 2003, s. 35-56.

E. Kosofsky-Sedgwick, Epistemology of the Closet, University of California Press,

Berkeley–Los Angeles 1990, s. 40-48.

R. Norton, The Myth of the Modern Homosexual, Queer History and the Search for Cultural Unity, Cassell, London 1997.

D. Eribon, Réflexions sur la question gay, Fayard, Paris 1999, s. 372.

M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, Warszawa 1987, s. 91-92.

G. Chauncey, Gay New York: Gender, Urban Culture and the Making of the Gay Male World, 1890–1940, Basic Books, New York 1994.

P. Szczur, Literatura a kultura. Notatki na marginesie „Epistemologii szafy” Eve Kosofsky-Sedgwick, „Recykling Idei” <http://recyklingidei.pl/szczur_literatura_a_kultura>.

A. Łebkowska, Gender – dylematy badacza literatury, „Ruch Literacki” 2005, vol. XLVI, z. 6, s. 535.

G. Ritz, Gender studies dziś. Budowanie teorii i wędrowanie

teorii, „Teksty Drugie” 2008, nr 5, s. 12-13.

<http://rictornorton.co.uk/social24.htm>.

J. Butler, Bodies That Matter. On the Discursive Limits of “Sex”, New York 1993, s. 225-232.

P. Bourdieu, Le paradoxe du sociologue, [w:] Questions de sociologie, Minuit, Paris 1981, s. 86.

J. Butler, Excitable Speech. A Politics of the Performative, Routledge, New York– London 1997, s. 2.

L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Wskazówki dla poszukiwań, przeł. A. Staroń, Warszawa 1983.

J. Forde, Polari, [w:] Routledge international encyclopedia of queer culture, ed. D.A. Gerstner, Routledge, New York–London 2006, s. 457.

<http://rictornorton.co.uk/social23.htm>.

L. Duggan, The Discipline Problem: Queer Theory Meets Lesbian and Gay History, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 2, 3, s. 179-191.

Radical History Review, eds J. Escoffier, R. Kunzel, M. McGarr, 1995.

D. Halperin, Is there a History of Sexuality?, [w:] The Lesbian and Gay Studies Reader, eds H. Abelove, M.A. Barale, D.M. Halperin, Routledge, New York–London 1993, s. 416-430.

N. Sullivan, A Critical Introduction to Queer Theory, New York University Press, New York 2003.

hasło: J. Todd Ormsbee, “Scholarship and Academic Study, GLBTQ”, [w:] Routledge international encyclopedia..., dz. cyt., s. 506-515.

A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 29-46.

Up against Foucault: Explora- tions of Some Tensions between Foucault and Feminism, ed. C. Ramazanoglu, Routledge, London 1993.

T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, Basil Blackwell, Oxford 1990.

J. D’Emilio, Gay History: New Field of Study, [w:] tegoż, Making Trouble: Essays on Gay History, Politics, and the University, Routledge, New York 1992, s. 109.

J. Boswell, Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do XIV wieku, przeł. J. Krzyszpień, Kraków 2006, s. 48.

http://rictornorton.co.uk/social24.html

E. Donoghue, Passions Between Women: British lesbian culture 1668–1801, Scarlet Press, London 1993.

A. Gide, Korydon. Cztery dialogi sokratyczne (fragment), przeł. W. Śmieja, „Ha!art” 2004, nr 19A, s. 130.

C. Courouve, Vocabulaire de homosexualité masculine, Payot, Paris 1985.

W.R. Dynes, „Third sex”, hasło [w:] Encyclopedia of Homosexuality, ed.

W.R. Dynes, St James Press, Chicago–London 1990, s. 1306-1307, a także: D. Eribon, Réflexions..., dz. cyt., s. 407.

J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Kraków 1957, s. 237.

S. Bravmann, The lesbian and gay past: it’s Greek to whom, [w:] tegoż, Queer fictions of the past. History, culture and dfference, London 1997, s. 47-67.

M. Foucault, „Le Gai savoir”, [w:] „La Revue” nr 2, p. 48-49.

J. Iwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim, [w:] tegoż, Pisma muzyczne, Warszawa 1958, s. 79.

P. Pollard, André Gide, Homosexual Moralist, New Haven, London 1991.

D. Halperin, Forgetting Foucault. Acts, Identities and History of Sexuality, [w:] The sleep of reason: erotic experience and sexual ethics in ancient Greece and Rome, eds M.C. Nussbaum, J. Sihvola, The University of Chicago Press, Chicago 2002, s. 21-54.

Hasło “Scholarship and Academic Study”, [w:] Routledge international encyclopedia, dz. cyt., s. 511.