Poezja młodopolska w kontekście stylów i prądów malarskich
PDF

Jak cytować

Wysłołuch, S. (2010). Poezja młodopolska w kontekście stylów i prądów malarskich. Przestrzenie Teorii, (13), 323–327. https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.10

Abstrakt

Artykuł jest recenzją publikacji:  Piotr Siemaszko, Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007. 

 

https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.10
PDF

Bibliografia

Piotr Siemaszko, Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007

B. Sienkiewicz, Literackie „teorie widzenia” w prozie dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1992.

B. Witosz, Kilka uwag o opisie we współczesnej powieści (na przykładzie prozy A. Kuśniewicza), „Prace językoznawcze 19. Studia polonistyczne”, red. A. Kowalska, A. Wilkoń, Katowice 1991.

S. Wysłouch, Inny opis? Wizualizacja a problem epickości (na przykł. polskiej prozy lat 90.), [w:] Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich, red. B. Tokarz, Katowice 2002.