Dariusz Brzostek, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy
PDF

Jak cytować

Bohuszewicz, P. (2010). Dariusz Brzostek, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy. Przestrzenie Teorii, (13), 338–354. https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.14

Abstrakt

Recenzja: Dariusz Brzostek, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009
https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.14
PDF

Bibliografia

R. Caillois, Od baśni do science fiction, przeł. J. Lisowski, [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl. Eseje, Warszawa 1967, s. 46.

M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa 1977, s. 51.

A. z ks. Radziwiłłów Mostowska, Strach w Zameczku. Powieść prawdziwa, [w:] taż, Strach w Zameczku. Posąg i Salamandra, Kraków 2002, s. 9.

R. Abraham, T. McKenna, R. Sheldrake, Zdążyć przed apokalipsą, przeł. S. Studniarz, Bydgoszcz 1995.

T. McKeena, Pokarm bogów, przeł. D. Misiuna, Warszawa 2007.

D. Pinchbeck, Przełamując umysł. Psychodeliczna podróż do serca współczesnego szamanizmu, przeł. M. Lorenc, D. Misiuna, Warszawa 2010.

M. Bachtin, Epos i powieść (o metodologii badań nad powieścią), [w:] tegoż, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 558.

Z. Sinko, Romans i „nowa” powieść w sądach oświecenia polskiego, „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 4.

M. Foucault, Historia seksualności, t. I: Wola wiedzy, t. II: Użytek z przyjemności, t. III: Troska o siebie, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 2000, s. 20-38.

J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997, s. 38.

Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. ks. W. Kubicki, wstęp O.J. Salij OP, Kęty 1998, s. 604.

I. Kant, Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki, przeł. W.M. Kozłowski, [w:] tegoż, Pisma przedkrytyczne, Toruń 1999, s. 106.

R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1991, s. 52.

M. Heidegger, Bycie i czas, przeł., przedmową i przypisami opatrzył B. Baran, Warszawa 2004, s. 109.

R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002, s. 20.

J. Le Goff, Długie średniowiecze, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2007.

P.M. Churchland, Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, przeł. Z. Karaś, Warszawa 2002, s. 124.

A. Zybertowicz, Społeczno-regulacyjna teoria kultury, „Kultura Współczesna” 1997, nr 2, s. 19.

B. Malinowski, Problem znaczenia w językach pierwotnych, [w:] A.K. Paluch, Malinowski, Warszawa 1981, s. 262.

E. Domańska, A. Zybertowicz, W międzyDoświadczeniu (fragmenty rozmowy), „Kultura Współczesna” 1996, nr 1-2, s. 53.

C.G. Jung, O istocie psychiczności. Listy 1906–1961, przeł. R. Reszke, Wrota, Warszawa

, s. 166.

C. G. Jung, Rebis, czyli kamień filozofów, wybr., przeł. i poprzedził wstępem J. Prokopiuk, Warszawa 1989, rozdz. Synchroniczność, s. 503-567.

U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] Interpretacja i nadinterpretacja, red.

S. Collini, Kraków 1996, s. 48-49.

G. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005.

M.P. Markowski, Historyzm, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 509.

M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, wstępem opatrzył M. Czerwiński, Warszawa 1987, s. 35.