Splątanie literackie
PDF

Słowa kluczowe

performatyka
estetyka recepcji
zwrot dramatyczny

Abstrakt

Editorial
https://doi.org/10.14746/pt.2012.17.0
PDF