Ciało i gender w obozach zagłady

Main Article Content

Bożena Karwowska

Abstrakt

The article Body and Gender in Nazi Concentration Camps is an attempt to discuss difficult issues of human sexuality and sexually marked behaviors in the context of the concentration camps, and their descriptions in the memoirs of the survivors. Using notions and concepts of the so called "black American feminism" the author (referring extensively to books by Stanisław Grzesiuk and Zofia Romanowiczowa) shows how in the concentration camp the human body became the only space of a relative privacy of the prisoner. At the same time the body becomes a territory on which all - both biological and socially constructed - human fates cross.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Prezentacje

Bibliografia

 1. S. Brodribb, Nothing Ma(t)ters: A Feminist Critique of Postmodernism, Melbourne 1992.
 2. S. Bordo, feminism, Postmodernism and gender-Scepticism”, w: Feminism I Postmodernism, red. L. Nicholson, London 1990.
 3. P. C zapliński, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, nr 5.
 4. Z. Posmysz, Do wolności, do śmierci, do życia, Warszawa 1996.
 5. M. Foucault, II faut defendre la societe, Gallimard Seuil, Paris 1997.
 6. G. Agamben, Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life, Stanford University, Stanford 1998.
 7. G. Agamben, Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive, Zone Books, New York 2002.
 8. M. Mac an Ghaill, Irish Masculinities and Sexualities in England, w: Power and thr Organization of Sexuality, red. L. Adkins i V. Merchant, Hampshire 1966.
 9. H.J. S pillers , Mama’s Baby, Papa’s Maybe, w: Feminisms. An anthology od Literary Theory and Criticism, red. R.R. Warhol i D.P. Herndl, Rutgers University Press 1997.
 10. S. Grzesiuk, Pięć lat kacetu, wyd. III, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 11. Z. Romanowiczowa, Przejście przez Morze Czerwone, Paryż 1960.
 12. E. Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosexual Desire, New York 1985.
 13. B. Karwowska, Obozy zagłady jako doświadczenie cielesne - przypadek Stanisława Grzesiuka, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 2.
 14. S. Szmaglewska, Dymy nad Birkenau, wyd. VII, Wydawnictwo MON, Warszawa 1963.
 15. B. Karwowska, Zatarte sensy prozy lagrowej. Seweryny Szmaglewskiej „Dymy nad Birkenau” wtedy i dziś, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2008.
 16. D. Brzosko-Mędryk, Niebo bez ptaków, Wydawnictwo MON, Warszawa 1975.
 17. J. Butler, Gender Trouble, Ruthledge, New York-London 1999.
 18. Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007.
 19. My z Majdanka, red. K. Tarasiewicz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.