Artefakt kulturowy w humanistyce
PDF

Słowa kluczowe

artefakt
interdyscyplinarność
analiza kulturowa
komparatystyka literacko-kulturowa

Jak cytować

Grodecka, A. (2015). Artefakt kulturowy w humanistyce. Przestrzenie Teorii, (23), 53–69. https://doi.org/10.14746/pt.2015.23.4

Abstrakt

This article is devoted to the concept of an artifact, as derived from older methodological knowledge (J. Białostocki and E. Panofsky), which has been broadened to include new indicators, such as changes of the virtual era as well as the categories of experience and reflections on narration. By reconstructing the phenomenon of artifacts, the author refers to the category of ‘reality’ according
to Heidegger and W. Toporow as well as the ideas of a ‘sign’ and ‘theme’, and Polish artistic practice (T. Kantor and Z. Herbert). The concept is situated within the arts as well as within a contextualized area of the social sciences (an actant) and aims to offer new perspectives on the study of culture.
https://doi.org/10.14746/pt.2015.23.4
PDF

Bibliografia

Heidegger M., Rzecz, [w:] Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Kraków 2002.

„Kultura Współczesna” 2008, nr 3 (Antropologia rzeczy).

Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Warszawa 2013.

Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, red. M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski, Lublin 2007.

Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008.

Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Toporow W., Przestrzeń i rzecz, przeł. B. Żyłko, Kraków 2003.