Zmowa kobiet? Inscenizacje feministyczne w polskim teatrze dwudziestolecia międzywojennego
PDF

Słowa kluczowe

teatr
teatr w Polsce
dramat
feminizm
feminizm w Polsce
teatr feministyczny
dramat feministyczny

Jak cytować

Poskuta-Włodek, D. (2015). Zmowa kobiet? Inscenizacje feministyczne w polskim teatrze dwudziestolecia międzywojennego. Przestrzenie Teorii, (23), 105–120. https://doi.org/10.14746/pt.2015.23.7

Abstrakt

The first wave of feminism in Poland consisted of a wide range of events. All women who were educated, independent, and professionally active and successful were regarded as feminists (regardless of their self-identification). Women of the theater, i.e., playwrights, directors, actresses and scenographers, who occupied themselves with “womanly subjects” in the 1920s and 1930s, created feminist theater which was important though it did not last long. In numerous feminist performances, theatrical productions dealt with subjects such as women in control of their own sexuality and bodies, women’s full participation in life, as well as economic independence and equal rights for women. Feminists in Polish theater, for example, Zofia Modrzewska, Maria Morozowicz-Szczepkowska, Irena Grywińska and Marcelina Grabowska, were typically not treated seriously by male critics, who were condescending, scornful, and unable to transcend their male perspective.

https://doi.org/10.14746/pt.2015.23.7
PDF

Bibliografia

Baluch W., Sugiera M., Zając J., Dyskurs, postać i płeć w dramacie, Kraków 2009.

Brown J., Feminist Drama: definition & critical analysis, Michigan 1979.

Hernik-Spalińska J., Rodzaju żeńskiego, „Dialog” 1996, z. 3.

Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, Warszawa 2006.

Irzykowski K., Pisma teatralne 1930–1933, t. 3, Kraków 1995.

Morozowicz-Szczepkowska M., Sprawa Moniki, Warszawa 1933.

Morozowicz-Szczepkowska M., Z lotu ptaka. Wspomnienia, Warszawa 1968.

O zespole Reduty 1919–1939. Wspomnienia, Warszawa 1970.

Poskuta-Włodek D., Dzieje teatru w Krakowie w latach 1918–1939. Zawodowe teatry dramatyczne, Kraków 2012.

Słonimski A., Gwałt na Melpomenie, t. 2, Warszawa 1959.

Żeleński-Boy T., Perfumy i krew. Krótkie spięcia, Warszawa 1969.

Archiwalia, w tym maszynopisy autorskie i egzemplarze teatralne dramatów Marceliny Grabowskiej, Marii Morozowicz-Szczepkowskiej, Zofii Modrzewskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i in., Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie, akta TM

PRASA

„Czas” 1932, nr 230; 1937, nr 48.

„Dialog” 1996, z. 3.

„Głos Narodu” 1937, nr 47.

„Ilustrowany Kurier Codzienny” 1932, nr 279; 1933, nr 284; 1937, nr 48.

„Nowy Dziennik” 1932, nr 277; 1933, nr 70, nr 71.