Obraz Polski i Polaków w tekstach autobiograficznych pisarzy obcych XX i XXI wieku
PDF

Słowa kluczowe

Polska
Polacy
teksty autobiograficzne

Abstrakt

This article in a way constitutes the third part of a cycle of essays on the portrayal of Poland and Poles in autobiographical texts written by foreign authors from the 18th century until the present day. It deals with the 20th and 21st centuries and discusses autobiographical material in which Poland and Polish people feature most heavily (e.g., the diaries of Claudel, Gide, and Mann). Then, the article focuses on several problems, i.e. the Jews and the Jewish question in Poland (e.g. diaries written by Kafka, Gide, Raïssa Maritain, Singer, and Oz), the war (e.g. Queneau’s and Gide’s diaries), Poland after World War II (e.g. the autobiographies of Márai and Oz), and Poland as perceived by travelers (e.g. the diaries of Dublin and others). Topics pertaining to the 21st century are only dealt with here to a limited extent.
https://doi.org/10.14746/pt.2015.23.10
PDF

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA PRAC NAUKOWYCH

Bajtlik S., All the News That’s to Print, czyli historia w gazecie, „Tygodnik Powszechny”, 16 września 2012.

Gasparini Ph., La tentation autobiographique, Paris 2013.

Lejeune Ph., Avant propos (C’est un Bonheur), [w:] F. Simonet-Tenant, Le journal intime genre littéraire et écriture ordinaire, Paris 2004.

Lubas-Bartoszyńska R., Co o Polsce i o Polakach mówią pisma osobiste Francuzów XIX wieku, [w:] De la lettre aux belles-lettres: études dédiées à Regina Bochenek- Franczakowa, red. W. Rapak, J. Kornhauser, I. Piechnik, Kraków 2012.

Lubas-Bartoszyńska R., O Polsce i o Polakach w pozaantologijnych pismach osobistych cudzoziemców XVIII i XIX wieku, „Przestrzenie Teorii” 2012, nr 17.

Lubas-Bartoszyńska R., Style wypowiedzi pamiętnikarskiej, Kraków 1983.

Nycz R., Sylwy literackie, Warszawa 1983.

Rodak P., Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), Warszawa 2011.

BIBLIOGRAFIA WYKORZYSTANYCH TEKSTÓW AUTOBIOGRAFICZNYCH

Boy-Żeleński T., Ludzie żywi, Warszawa 1929.

Claudel P., Journal, t. I 1904* 1932, t. II 1933* 1955, Paris 1969.

Claudel P., Proussiens de l’interieure, „Chronique de Clichy” 31 mai 1913.

Dublin A., Podróż po Polsce, przeł. A. Podzielna, Warszawa 1925.

Eco U., Mój rok 1968 po drugiej stronie muru, przeł. J. Mikołajewski, Warszawa 2008.

Gide A., Journal, t. I 1889* 1939, t. II 1939* 1949, Paris 1954.

Gide A., Notes sur Chopin, Bruxelles 1948.

Grass G., Z dziennika ślimaka, przeł. S. Błaut, Warszawa 1972.

Jünger E., Zapiski kaukaskie. Drugi dziennik paryski/Promieniowania, przeł. S. Błaut, Warszawa 2004.

Kafka J., Dzienniki 1910* 1923, przeł. J. Werter, wstęp Z. Bieńkowski, Warszawa 1969.

Lessing D., Pod skórą, przeł. A. Gren, Warszawa 2010.

Lewis C.S., Zaskoczony radością. Moje wczesne lata, przeł. M. Sobolewska, Warszawa 1999.

Magris C., Podróż bez końca, przeł. J. Ugniewska, Warszawa 2009.

Malraux A., Antimémoires, Paris 1972.

Mann T., Dzienniki, 1918* 1921, 1933* 1934, 1935* 1936, przeł. I. i E. Naganowski, Warszawa 1995.

Marai S., Dziennik, przeł. T. Worowska, Warszawa 2004.

Maritain R., Dziennik, przeł. M. Żurowska, Warszawa 2012.

Oz A., Opowieść o miłości i mroku, przeł. L. Kwiatkowski, Warszawa 2002.

Queneau R., Corpus Journaux 1914 * 1965, Paris 1996.

Rushdie S., Joseph Anton, przeł. J. Kozłowski, Warszawa 2012.

Russell B., Autobiografia, t. I 1872* 1911, t. II 1914* 1944, t. III 1944* 1967, przeł. B. Zieliński, Warszawa 1996.

Sartre J.-P., Les Carnets de la drôle de guerre, Paris 1983.

Sartre J.-P., Les Mots, Paris 1964.

Singer I., Miłość i wygnanie, Warszawa 1963.

Terzani T., Powiedział mi wróżbita. Lądowe podróże po Dalekim Wschodzie, przeł. J. Łoziński, Warszawa 1995.

Zweig S., Świat wczorajszy, przeł. M. Wisłowska, Warszawa 1942.