Kobiety piszą i rachują

Main Article Content

Ewa Kraskowska

Abstrakt

This article is a review of the multiple-author book titled Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze [Bookkeeping: Literature, Women, and Money], which was published by Szczecin University Press in 2014. The collection contains articles that are devoted to the economic aspects of Polish women’s lives, as they have been discussed in literature (i.e. fiction, autobiographical and journalistic writings, etc.) from Romanticism until the present day, with particular focus on the financial situation of women writers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Recenzje
Biogram autora

Ewa Kraskowska, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Ewa Kraskowska – prof. zw. w Instytucie Filologii Polskiej UAM, kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. Autorka licznych publikacji zwłaszcza o tematyce genderowej oraz translatologicznej, m.in.
książek Twórczość Stefana Themersona – dwujęzyczność i literatura (1989), Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego (1999),
Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii (2007).