Pragnienie opowieści

Main Article Content

Piotr Śniedziewski

Abstrakt

The aim of this article is to discuss Mirosław Loba’s book titled Wokół narracyjnego zwrotu. Szkice krytyczne [Around the Narrative Turn: Critical Essays]. The book is a reconstruction of the main trends in contemporary French thought on narrative (the psychoanalytic approach and Paul Ricoeur’s concept are particularly emphasized). Loba’s theoretical perspective is complemented by analytical attempts – the researcher interprets Andrea Camilleri’s and Donna Leon’s criminal novels and he also proposes one of the most interesting Polish interpretations of Jonathan Little’s The Kindly Ones.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Recenzje
Biogram autora

Piotr Śniedziewski, Zakład Literatury Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Piotr Śniedziewski – dr hab., adiunkt Zakładu Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta rządu francuskiego (2003–2006 oraz 2009), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011–2014). Autor książek Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce (wydanie polskie 2008; wydanie francuskie 2009), Melancholijne spojrzenie (2011) i nowego przekładuKuszenia świętego Antoniego Gustave’a Flauberta (2010). Współredaktor pisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”. Adres mailowy: <piotrsd@amu.edu.pl>.