Kazimierz Bartoszyński w Poznaniu

Main Article Content

Seweryna Wysłouch

Abstrakt

The author of this article discusses Kazimierz Bartoszyński’s didactic activity and writings, i.e. his doctoral thesis titled O powieściach Fryderyka Skarbka [On Fryderyk Skarbek’s Novels] (which was published in 1963) and his later articles on the gawęda (i.e. a story stylized as an oral tale) and historical novel (which are collected in the volume titled O polskich prozach powieściowychsłynnych i nieco zapomnianych [On Polish Prose Novels – Those Famous and Slightly Forgotten Ones] (2011)). These writings were a continuation of the studies of the 19th-century novel thathad been conducted in Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Pamięć
Biogram autora

Seweryna Wysłouch, Zakład Semiotyki Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Seweryna Wysłouch – prof. dr hab., od 1998 roku kierownik Zakładu Semiotyki Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka prac z zakresu prozy XX wieku: Proza Michała Choromańskiego (1977), Problematyka symultanizmu w prozie (1981); z dziedziny semiotyki: Literatura a sztuki wizualne (1994), Literatura i semiotyka (2001) oraz dydaktyki (współautorka Poetyki stosowanej – 1978, 1987, 2000).