Profesor Kazimierz Bartoszyński (1921–2015)

Main Article Content

Ewa Kosowska

Abstrakt

Prof. Kazimierz Bartoszyński was one of the most respected theoreticians of literature in Poland. He worked closely with the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. The period of Professor Bartoszyński’s greatest activity as a researcher coincided with the time when he was fascinated with structuralism, but his interests went far beyond these methodological issues. The author of this memoir, who was the Professor’s doctoral student, portrays him through the prism of their conversations on scholarly topics and her private relationship with Mr. and Mrs. Bartoszyński, which lasted for many years.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Pamięć
Biogram autora

Ewa Kosowska, Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski, Katowice

Ewa Kosowska – prof. zw. dr hab., filolog i kulturoznawca, kieruje Zakładem Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze Studiów Interdyscyplinarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Uczestniczy w pracach rad naukowych czołowych polskich czasopism kulturoznawczych. Zajmuje się problemami z obszaru teorii i historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem możliwościwykorzystywania tekstu literackiego w badaniach antropologiczno-kulturowych. Autorka i redaktorka kilkunastu książek oraz licznych artykułów. Opublikowałam.in. Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modeluszlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza (1990), Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza (2002), Antropologia literatury(2003), Antropologia kultury – antropologia literatury (redakcja, 2005), Stąd do Teksasu (2006), Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji(redakcja, 2007), Wstyd w kulturze (redakcja, 1 – 1998; 2 – 2008), Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza (2013).