Lapsus calami, czyli „radość czytania” Barańczaka
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Barańczak
Wisława Szymborska
polska poezja XX wieku
poezja zaangażowana
koncept poetycki
wersyfikacja

Abstrakt

The article presents and interpretation of a Stanisław Barańczak’s poem Łono przyrody [The Bosom of Nature], seldom discussed by specialists. This seemingly simple poem from the volume Ja wiem, że to niesłuszne [I Know It’s Not Right] (1977) elaborates on the common idiomatic phrase ‘the bosom of nature’ and proves to be a masterful and intricate artistic declaration of existential and political disobedience. The “I” of Barańczak’s poem is something of a lapsus of Nature and History, standing in opposition to the mindless existence and enslavement of the communist state. In this sense he is very similar to the subject of Wisława Szymborska’s verse. Her poetic oeuvre, translated and discussed on numerous occasions by Barańczak himself, is indeed an important interpretive context here. The article points to the relationships between specific texts by both poets and depicts similarities and differences between their poetic outlooks.

https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.1
PDF

Bibliografia

Barańczak S., Wiersze zebrane, Kraków 2007.

Barańczak S., „Zemsta ręki śmiertelnej”, [w:] S. Barańczak, Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970–1995, Kraków 1996.

Biedrzycki K., Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995.

Brajerska-Mazur A., Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie. Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh,Lublin 2012.

Dembińska-Pawelec J., Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, Katowice 1999.

Grądziel-Wójcik J., „Zachwiany rytm” wierszy Wisławy Szymborskiej, [w:] Potencjał wiersza, red. W. Sadowski, Warszawa 2013.

Kandziora J., Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Warszawa 2007.

Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007.

Kwiatkowski J., Remont pegazów, Warszawa 1969.

Ligęza W., O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001.

Michałowski P., „Szkoda, że cię tu nie ma”. Obcość i zadomowienie w poezji Stanisława Barańczaka, [w:] „Obchodzę urodziny z daleka…”. Szkice o Stanisławie Barańczaku, red. J. Dembińska-Pawelec, D. Pawelec, Katowice 2007.

Pawelec D., Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992.

„Poezja musi być wieczną czujnością”. Rozmowa z Piotrem Wierzchosławskim, [w:] S. Barańczak, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji, Kraków 1993.

Pszczołowska L., Krótkie rozmiary rodzime w XVI–XVIII w., [w:] Słowiańska metryka porównawcza VIII. Krótkie rozmiary wierszowe, red. L. Pszczołowska, D. Urbańska, Warszawa 2004.

Pszczołowska L., Rym, Wrocław 1972.

Rajewska E., Stanisław Barańczak: poeta i tłumacz. Na przykładzie tłumaczeń z Seamusa Heaneya, [w:] „Obchodzę urodziny z daleka…”. Szkice o Stanisławie Barańczaku, red J. Dembińska-Pawelec, D. Pawelec, Katowice 2007.

Szczerbicka-Ślęk L., Strofa pięciowersowa, [w:] Strofika, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1964.

Szymborska W., Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki, Kraków 2010.

Urbańska D., Krótkie rozmiary wierszowe w poezji polskiej XX w., [w:] Słowiańska metryka porównawcza VIII. Krótkie rozmiary wierszowe, red. L. Pszczołowska, D. Urbańska, Warszawa 2004.

Walczak G., Dwa wiersze, „Poglądy” 1981, nr 7.

Wielki słownik języka polskiego [online], <http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=13253> [dostęp: 30.07.2016].

Z trzech stron barykady. Rozmowa z Przemysławem Czaplińskim, Piotrem Śliwińskim i Krzysztofem Trybusiem, [w:] S. Barańczak, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji, Kraków 1993.