Od Ryby ku Rybaczówkom. Bishop Barańczaka
PDF

Słowa kluczowe

Elizabeth Bishop
Stanisław Barańczak
Andrzej Sosnowski
John Ashbery
The Fish
At the Fishhouses
poezja
przekład literacki

Jak cytować

Rajewska, E. (2016). Od Ryby ku Rybaczówkom. Bishop Barańczaka. Przestrzenie Teorii, (26), 87–108. https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.5

Abstrakt

The article discusses the immanent poetics of Elizabeth Bishop reconstructed the poet and critic Stanisław Barańczak, the translator of the Polish selection of her 33 wiersze [33 Poems] (1995). The reconstruction produced by Barańczak highlights the resemblance between Bishop’s poetics and his own – poetic constructivism, precision, the mastery of form – therefore confronting his essay on Bishop from 33 wiersze with an interpretative sketch by Andrzej Sosnowski, also a poet, literary critic and Bishop’s translator, seems all the more engaging. For his part, Sosnowski searches Bishop’s poetry for categories akin to the admired poetics of John Ashbery (and also to his own), pointing at her specific phonostylistics and ungraspable flow of meanings. The text is complemented by analyses and interpretations of Bishop's The Fish and At the Fishhouses in the original and Polish translations by Barańczak and Sosnowski.
https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.5
PDF

Bibliografia

Ashbery J., Druga prezentacja Elizabeth Bishop, przeł. T. Pióro. „Literatura na Świecie” 1994, nr 3.

Barańczak S., Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny, [w:] S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, Poznań 1994.

Barańczak S., Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej (1970), [w:] S. Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2006.

Barańczak S., Tablica z Macondo, albo: Najkrótsza poetyka normatywna na użytek własny, w sześciu literach bez znaków diakrytycznych, z refleksjami motoryzacyjno-metafizycznymi, [w:] S. Barańczak, Tablica z Macondo, „Aneks”, Londyn 1990.

Barańczak S., Wstęp: kartografia bezdomności, [w:] E. Bishop, 33 wiersze, wybór, przekład, wstęp i opracowanie S. Barańczak, Kraków 1995.

Bishop E., 33 wiersze, wybór, przekład, wstęp i opracowanie S. Barańczak, Kraków 1995.

Bishop E., Brazylia, 1 stycznia 1502, przeł. C. Miłosz, [w:] C. Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków 1994.

Bishop E., Cud na śniadanie, przeł. K. Boczkowski, „Nowy Wyraz” 1975, nr 7/8. Przedruk w: K. Boczkowski, Białe usta, Warszawa 1989 oraz w: Z nowoczesnej poezji amerykańskiej, Warszawa 1993.

Bishop E., Cud na śniadanie; Bród koło Wellfleet, przeł. L. Marjańska, [w:] Poeci języka angielskiego, t. III, wybór i opracowanie H. Krzeczkowski, J.S. Sito, J. Żuławski, Warszawa 1974.

Bishop E., Dwie sestyny (Cud na śniadanie i Sestyna), przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 1994, nr 3.

Bishop E., Jedenaście wierszy (Mapa; Man-Moth; Pomnik; Floryda; Ponad 2000 ilustracji i kompletny skorowidz; Przy rybaczówkach; Brazylia, 1 stycznia 1502; Pytania w kwestii podróży; Stacja benzynowa; Crusoe w Anglii; Koniec marca), przeł. A. Sosnowski, „Literatura na Świecie” 2000, nr 12.

Bishop E., The Complete Poems 1927–1979, New York 1984.

Bishop E., Varick Street; Floryda; Pierwsza śmierć w Nowej Szkocji, przeł. G. Musiał, [w:] G. Musiał, Ameryka, Ameryka! Antologia wierszy poetów amerykańskich po 1940 roku. Pomorze, Bydgoszcz 1994.

Fiedorczuk J., Pytania w kwestii domu: Elizabeth Bishop, [w:] J. Fiedorczuk, Złożoność nie jest zbrodnią. Szkice o amerykańskiej poezji modernistycznej i postmodernistycznej, Warszawa 2015.

Heydel M., Elizabeth Bishop jako poetka polska, „Literatura na Świecie” 1995, nr 5/6.

Nyczek T., Ocalone w tłumaczeniu, „Zeszyty Literackie” 1991, nr 34.

Poprawa A., Grawerowane podróże Elizabeth Bishop, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 15.

Sosnowski A., Końce poezji: „druga prezentacja” Elizabeth Bishop, „Literatura na Świecie” 2000, nr 12.

Sosnowski A., O poezji „flow” i „chart”, „Literatura na Świecie” 1994, nr 3.

Wójcik-Leese E., Elizabeth Bishop’s idea of “knowledge”, [w:] E. Wójcik-Leese, Cognitive Poetic Readings in Elizabeth Bishop, Berlin–New York 2010.

Wójcik-Leese E., Krzątanina. Elizabeth Bishop na setne urodziny, „dwutygodnik.com”, wyd. 61, lipiec 2011.