Barańczak i Ulro

Main Article Content

Andrzej Skrendo

Abstrakt

The article comprises sketches by Stanisław Barańczak and Konstanty Jeleński on Czesław Miłosz’s The Land of Ulro. By comparing these three texts, important features of the thought of each author are described. The main figure is, however, Stanisław Barańczak: his thoughts on religion and literature.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Interpretacje
Biogram autora

Andrzej Skrendo, Uniwersytet Szczeciński

Andrzej Skrendo – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Mediów i Komunikowania, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, przez wiele lat dziennikarz (m.in. Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Polskiego Radia Szczecin, kierownik Redakcji Literackiej II Programu Polskiego Radia w Warszawie). Zajmuje się polską literaturą nowoczesną, w szczególności poezją, a także dekonstrukcją i konstruktywizmem. Niebawem w jego opracowaniu ukaże się w Bibliotece Narodowej wybór poezji Tadeusza Różewicza.

Referencje

  1. Barańczak S., Etyka i poetyka, Kraków 2009.
  2. Barańczak S., Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970–1995, Kraków 1996.
  3. Goetz D., Georg Christoph Lichtenberg, Leipzig 1984.
  4. Heller E., The Disinherited Mind: Essays in Modern German Literature and Thought, London 1975 (first ed. 1952).
  5. Jeleński K.A., Chwile oderwane, Gdańsk 2007.
  6. Jerzy Giedroyc: kultura, polityka, wiek XX. Debaty i rozprawy, red. A. Mencwel, Warszawa 2009.
  7. Kierkegaard S., O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, przeł. i posłowiem opatrzyła A. Dajkowska, Warszawa 1999.