Barańczak i Ulro
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Barańczak
Czesław Miłosz
Konstanty Jeleński
esej

Jak cytować

Skrendo, A. (2016). Barańczak i Ulro. Przestrzenie Teorii, (26), 109–129. https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.6

Abstrakt

The article comprises sketches by Stanisław Barańczak and Konstanty Jeleński on Czesław Miłosz’s The Land of Ulro. By comparing these three texts, important features of the thought of each author are described. The main figure is, however, Stanisław Barańczak: his thoughts on religion and literature.
https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.6
PDF

Bibliografia

Barańczak S., Etyka i poetyka, Kraków 2009.

Barańczak S., Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970–1995, Kraków 1996.

Goetz D., Georg Christoph Lichtenberg, Leipzig 1984.

Heller E., The Disinherited Mind: Essays in Modern German Literature and Thought, London 1975 (first ed. 1952).

Jeleński K.A., Chwile oderwane, Gdańsk 2007.

Jerzy Giedroyc: kultura, polityka, wiek XX. Debaty i rozprawy, red. A. Mencwel, Warszawa 2009.

Kierkegaard S., O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, przeł. i posłowiem opatrzyła A. Dajkowska, Warszawa 1999.