Dramaturgia wiersza: „wiersz-płacz”. Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził
PDF

Słowa kluczowe

wiersz-płacz (poem-cry)
dramaturgia
performatywność
świat poza-ludzki
metafizyka
posthumanizm

Abstrakt

The article is an interpretation of the poem “Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził” (“She cried at night, but not her cries woke him”) written by Stanisław Barańczak. The author focuses on description in this poem – dramatic in shape, philosophical, and according to the narrative of the anthropocentrism crisis. The author considers this poem to be a metaphysical text defining the relationship between the world of human and non-human reality. She compares the poem with those written by Jan Kochanowski (Laments), Cyprian Kamil Norwid (In Verona), Andrew Marvell (Eyes and tears), Szymborska (Apple tree).
https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.9
PDF

Bibliografia

Balbus S., Piękna niepojęta, „Przestrzenie Teorii” 2006, nr 6, s. 143-190.

Barańczak S., Metafizyczna poczta. Rozmowa z Maciejem Ziębą OP, [w:] S. Barańczak, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji 1990–1992, red. K. Biedrzycki, Kraków 1993.

Barańczak S., Wiersze zebrane, Kraków 2006.

Biedrzycki K., Vilanelle Stanisława Barańczaka, „Dekada Literacka” 2005, nr 3/4, s. 39-45.

Dembińska-Pawelec J., Villanella. Od Anonima do Barańczaka, Katowice 2006.

Derrida J., Dar śmierci, przeł. K. Liszka, M. Pawlikowska, „Odra” 2004, nr 12, s. 38-50.

Kandziora J., Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Warszawa 2007.

Kaniewska B., Barańczak i rodzaj żeński, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.

Kulczycka D., „Powiedzieć to wszystko, o czym milczę”. O poezji Stanisława Barańczaka, Zielona Góra 2008.

Marszalski M., Amerykańska ekopoezja – nowa odmiana tradycyjnej poezji natury, „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 16, s. 51-68.

Merton Th., Siedem esejów o Albercie Camus, przedm. K. Bielawski, Bydgoszcz 1996.

van Nieukerken A., Stanisław Barańczak jako współczesny poeta metafizyczny, [w:] A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Kraków 1998.

Pułciennik J., Laboratorium łzy widzącej. Obrazowanie niewyobrażalnego, kognitywistyka i radykalny empiryzm, [w:] J. Płuciennik, Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej, Kraków 2009.