Dziesięć sążni w dół albo dziesięć uwag o płynności i głębi
PDF

Słowa kluczowe

Barańczak
poezja polska XX wieku
interpretacja
modernizm

Jak cytować

Hoffmann, K. (2016). Dziesięć sążni w dół albo dziesięć uwag o płynności i głębi. Przestrzenie Teorii, (26), 163–173. https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.10

Abstrakt

The text is an interpretation of Stanisław Barańczak’s poem From the introduction to a phrasebook. The reading of the lyric reveals a basic organizing opposition, i.e. the dichotomy of “liquidity” (“shallowness”) and “depth”. The final parts of the interpretation present the role of poetic language (defined through modernistic concepts) as a language that gives the opportunity to counter the aporia inherent in every act of communication.

https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.10
PDF

Bibliografia

Barańczak S., Wiersze zebrane, Kraków 2007.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006.

Bauman Z., Płynne życie, przeł. T. Kunz, Kraków 2007.

Bogalecki P., Niepodjęta terapia Stanisława Barańczaka. Próba diagnozy postsekularnej, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.

Gumbrecht H.U., Production of Presence: What Meaning Cannot Convey, Stanford 2004.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2005.

Jaworski M., Implozja wiersza. O amerykańskiej poezji Stanisława Barańczaka, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.

Kandziora J., Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Warszawa 2007.

Post scriptum. Rozmowa Bronisława Maja i Mariana Stali ze Stanisławem Barańczakiem, „NaGłos” 1991, nr 4.

Przymuszała B., „Mówić płynnie...” – rytmy i zgrzyty w poezji Barańczaka, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.