Pedagogika i Edukacja wobec Kolizji Etosów

Main Article Content

Zbigniew Kwieciński

Abstrakt
The essay proposes a way to search for common educational goals in a situation marked by deep political and worldview-related divisions in Polish society. It recalls Kazimierz Sośnicki’s concept of the “collision of ethoses” conceived in the 1930s, and the need to overcome shallow ‘ceremonial- ism’ in order to move towards a deeper experience of values, both spiritually and through altruistic actions.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwieciński, Z. (2020). Pedagogika i Edukacja wobec Kolizji Etosów. Rocznik Pedagogiczny, 42, 7-12. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23453
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Dawkins R., Bóg urojony, tłum. P.J. Szwajcar, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007.
  Engelking B., Grabowski J. (red.), Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej
  Polski, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018.
  Karyłowski J., O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podej-
  mowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi, Ossolineum, Wrocław 1982. MacLean P.D., A Mind of Three Minds. Educating the Triune Brain, The National Society for the
  Study of Education, Chicago 1978.
  Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Książnica-Atlas, Lwów 1933.
  Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie, tłum. M. Łukaszewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Warszawa 1988 [wyd. pierwsze w języku niemieckim w 1987 roku].