Pedagogika i Edukacja wobec Kolizji Etosów
PDF

Słowa kluczowe

etosy
kolizja edukacja
pedagogika

Jak cytować

Kwieciński, Z. (2020). Pedagogika i Edukacja wobec Kolizji Etosów. Rocznik Pedagogiczny, 42, 7–12. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23453

Abstrakt

The essay proposes a way to search for common educational goals in a situation marked by deep political and worldview-related divisions in Polish society. It recalls Kazimierz Sośnicki’s concept of the “collision of ethoses” conceived in the 1930s, and the need to overcome shallow ‘ceremonial- ism’ in order to move towards a deeper experience of values, both spiritually and through altruistic actions.

PDF

Bibliografia

Dawkins R., Bóg urojony, tłum. P.J. Szwajcar, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007.
Engelking B., Grabowski J. (red.), Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej
Polski, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018.
Karyłowski J., O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podej-
mowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi, Ossolineum, Wrocław 1982. MacLean P.D., A Mind of Three Minds. Educating the Triune Brain, The National Society for the
Study of Education, Chicago 1978.
Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Książnica-Atlas, Lwów 1933.
Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie, tłum. M. Łukaszewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1988 [wyd. pierwsze w języku niemieckim w 1987 roku].

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.