Mistrzyni Anna – Mistrzyni, która nie wie, że jest moim Mistrzem

Main Article Content

Aleksander Cywiński

Abstrakt
In the article, I present the pedagogy of the poet Anna Świrszczyńska. In particular, I refer to her drama Saint and Devil. Through this drama I show the consequences of using black pedagogy.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cywiński, A. (2020). Mistrzyni Anna – Mistrzyni, która nie wie, że jest moim Mistrzem. Rocznik Pedagogiczny, 42, 205-218. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23472
Dział
Głosy nadesłane

Referencje

  Adam B., Czas, przełożyła M. Dera, Sic!, Warszawa 2010.
  Baranowska M., Anna Świrszczyńska, [online]
  [dostęp: 5.11.2019].
  Barańczak S., Etyka i poetyka, Znak, Kraków 2009.
  Bojda W., Anny Świrszczyńskiej odkrywanie rzeczywistości, Thesaurus Silesiae, Katowice 2016. Gajda J., Godność, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akade-
  mickie „Żak”, Warszawa 2003, t. II.
  Geras G., Refleksje psychologiczne Aleksandra Sołżenicyna w Archipelagu GUŁag, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 1993, 29.
  Kempiński A., Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994.
  Levinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Aletheia, Warszawa 2000. Mandelsztam N., Wspomnienia. Druga księga, przełożył J. Czech, Agora, Warszawa 2016.
  Miller A., Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródło tyranii, przełożyła B. Przybyłowska, Media Ro-
  dzina, Poznań 1999.
  Miłosz Cz., Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej, Znak, Kraków 1996. Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, WAB, Warszawa 2002.
  Ostrowska K., Mistrz, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo
  Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, t. III.
  Słowacki J., A jednak ja nie wątpię, [online] -nie-watpie-bo-sie-pora-zbliza.html> [dostęp: 14.08.2019].
  Sołżenicyn A., Archipelag GUŁag, przełożył J. Pomianowski, Rebis, Warszawa 2008.
  Śliwerski B., Pedagogika, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo
  Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, t. IV.
  Świrszczyńska A. „Swir”, Budowałam barykadę, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014. Świrszczyńska A., Jeszcze kocham... Zapiski intymne. Spisanie z rękopisu i opracowanie tekstu,
  wstęp, zakończenie i przypisy Wioletta Bojda, WAB, Warszawa 2019.
  Świrszczyńska A., Święty i diabeł, [w:] Orfeusz. Dramaty, Instytut Badań Literackich PAN, War-
  szawa 2013.
  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., [online] [dostęp: 18.08.2019].
  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [online] [dostęp: 20.08.2019].