Wniosek Profesora Tadeusza Lewowickiego o nadanie Letnim Szkołom Młodych Pedagogów przy KNP PAN imienia Profesor Marii Dudzikowej

Main Article Content

Tadeusz Lewowicki

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lewowicki, T. (2020). Wniosek Profesora Tadeusza Lewowickiego o nadanie Letnim Szkołom Młodych Pedagogów przy KNP PAN imienia Profesor Marii Dudzikowej. Rocznik Pedagogiczny, 42, 231. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23475
Dział
Działalność KNP PAN