Zakres i skutki depenalizacji wywołanej nowelizacją przepisu określającego znamiona przestępstwa niealimentacji

Main Article Content

Łukasz Pohl

Abstrakt

Artykuł dotyczy zakresu depenalizacji wywołanej zmianą art. 209 k.k. i związanej z tą depenalizacją problematyki właściwej wykładni art. 4 § 4 k.k.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pohl, Łukasz. (2017). Zakres i skutki depenalizacji wywołanej nowelizacją przepisu określającego znamiona przestępstwa niealimentacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 87-94. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Balinowski, P., Skazani za długi alimentacyjne mogą wyjść na wolność. Może chodzić o tysiące osób, http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-skazani-za-dlugi-alimentacyjne-moga-wyjsc-na-wolnosc-moze-ch,nId,2404033.
  2. Małecki, M. (2016), Przestępstwo niealimentacji w perspektywie zmian (uwagi do rządowego projektu nowelizacji art. 209 k.k. z 28 października 2016 r.), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 20(4): 35-61.
  3. Pohl, Ł. (2006), Struktura normatywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym, Państwo i Prawo 61(10): 74-86.
  4. Pohl, Ł. (2007), Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań.
  5. Pohl, Ł. (2015), Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa.
  6. Projekt zmiany ustawy – Kodeks karny wraz z uzasadnieniem, druk nr 1193 z dnia 3 stycznia 2017 r.
  7. Smyczyński, T. (1997), Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa.
  8. Zieliński, M. (2010), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa.