Zakres i skutki depenalizacji wywołanej nowelizacją przepisu określającego znamiona przestępstwa niealimentacji
PDF

Słowa kluczowe

alimenty
przestępstwo niealimentacji
depenalizacja
zatarcie skazania z mocy prawa

Jak cytować

Pohl, Łukasz. (2017). Zakres i skutki depenalizacji wywołanej nowelizacją przepisu określającego znamiona przestępstwa niealimentacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 87–94. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.7

Abstrakt

Artykuł dotyczy zakresu depenalizacji wywołanej zmianą art. 209 k.k. i związanej z tą depenalizacją problematyki właściwej wykładni art. 4 § 4 k.k.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.7
PDF

Bibliografia

Balinowski, P., Skazani za długi alimentacyjne mogą wyjść na wolność. Może chodzić o tysiące osób, http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-skazani-za-dlugi-alimentacyjne-moga-wyjsc-na-wolnosc-moze-ch,nId,2404033.

Małecki, M. (2016), Przestępstwo niealimentacji w perspektywie zmian (uwagi do rządowego projektu nowelizacji art. 209 k.k. z 28 października 2016 r.), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 20(4): 35-61.

Pohl, Ł. (2006), Struktura normatywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym, Państwo i Prawo 61(10): 74-86.

Pohl, Ł. (2007), Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań.

Pohl, Ł. (2015), Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa.

Projekt zmiany ustawy – Kodeks karny wraz z uzasadnieniem, druk nr 1193 z dnia 3 stycznia 2017 r.

Smyczyński, T. (1997), Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa.

Zieliński, M. (2010), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa.