Tom 79 Nr 4 (2017)

ARTYKUŁY

Wojciech Brzozowski
5-17
Stopniowalność naruszeń konstytucji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.1
PDF (English) PDF
Marek Smolak
19-30
Kultura władzy i kultura uzasadniania w ujęciu Davida Dyzenhausa jako kategorie analizy proponowanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.2
PDF (English) PDF
Jerzy Zajadło
31-41
Sumienie sędziego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.3
PDF (English) PDF
Szymon Obuchowski
43-55
Pojęcie zasad prawa w świetle idei pojęć co do istoty kwestionowanych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.4
PDF
Łukasz Folak
57-71
Zasada proporcjonalności w tworzeniu prawa administracyjnego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.5
PDF
Władysław Rozwadowski
73-86
O nabyciu użytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia. Uwagi krytyczne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.6
PDF
Łukasz Pohl
87-94
Zakres i skutki depenalizacji wywołanej nowelizacją przepisu określającego znamiona przestępstwa niealimentacji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.7
PDF
Damian Tokarczyk
95-106
Podżeganie i pomocnictwo jako typy zjawiskowe przestępstwa
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.8
PDF
Maciej Bocheński
107-119
Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce – uwagi krytyczne
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.9
PDF
Michał Grudecki
121-133
Kara ograniczenia wolności z zastosowaniem dozoru elektronicznego – utracona szansa naprawy tej kary w polskim prawie karnym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.10
PDF
Jakub Mrożek
135-147
Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.11
PDF
Michał Bonczkowski
149-162
O normie parametrycznej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.12
PDF
Łukasz Kułaga
163-175
Kodyfikacja i postępowy rozwój międzynarodowego prawa kosmicznego przez soft law
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.13
PDF
Kamila Sobieraj
177-190
Wpływ Porozumienia paryskiego na zmianę polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i unijnych regulacji prawnych w tym zakresie
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.14
PDF