Koncepcja binary approach jako instrument kształtowania zrównoważonego wzrostu
PDF

Słowa kluczowe

ekonomia binarna
nabycie kapitału
kapitał
zrównoważony wzrost

Jak cytować

Ashford, R., Hall, R. P., & Ashford, N. A. (2017). Koncepcja binary approach jako instrument kształtowania zrównoważonego wzrostu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 191–201. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.15

Abstrakt

Niniejszy artykuł skupia się na podejściu charakterystycznym dla ekonomii binarnej i wyjaśnia, w jaki sposób koncepcja ta może przyczynić się nie tylko do zwiększenia ich zdolności zarabiania kapitału, ale również do zwiększenia popytu na zatrudnienie oraz perspektyw osiągnięcia równowagi środowiskowej. Koncepcja ekonomii binarnej (ang. binary approach) proponuje wdrożenie systemu pozwalającego na rozszerzenie systemu własności finansów korporacyjnych, który byłby wolny od podatków, redystrybucji czy ingerencji państwa. Przedsiębiorstwa miałyby prawo do pozyskiwania źródeł finansowania swoich potrzeb tak, jak to robiły dotychczas, ale dysponowałyby jeszcze dodatkowymi, potencjalnie bardziej rentownymi instrumentami rynkowymi umożliwiającymi im takie działanie.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.15
PDF

Bibliografia

Ashford, N.A., Hall, R.P. (2011), Technology, Globalization and Sustainable Development Transforming the Industrial State, Yale University Press, New Haven.

Ashford, N.A., Hall, R.P., Ashford, R. (2012), Addressing the crisis in employment and consumer demand: reconciliation with financial and environmental sustainability, The European Financial Review October-November: 63-68.

Ashford, R. (2010), Broadening the right to acquire capital with the earnings of capital: the missing link to sustainable economic recovery and growth, Forum for Social Economics 39: 89-100.

Ashford, R., Shakespeare, R. (1999), Binary Economics: The New Paradigm, University Press of America, Lanham.

Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. (2004), Principles of Corporate Finance, 3rd edn., McGraw-Hill, New York.

Kelly, M. (2012), Owning Our Future: The Emerging Ownership Revolution, Barrett-Koehler, San Francisco.

Rosen, C. (1983), Employee stock ownership plans: a new way to work, Business Horizons September-October: 4-54.

Rosen, C., Case, J., Staubus, M. (2005), Equity: Why Employee Ownership Is Good for America, Harvard Business Review Press, Cambridge.

Rosen, C., Rodrick, S. (2008), Understanding ESOPs, The National Center for Employee Ownership, Oakland.

Stout, L.A. (1988), The unimportance of being efficient: an economic analysis of stock market pricing and securities regulation, Michigan Law Review 87: 613-648.

Wolff, E.N. (1995), How the pie is sliced: America’s growing concentration of wealth, The American Prospect 22 (Summer): 58-64.

Wolff, E.N. (1995), Top Heavy: A Study of the Increasing Inequality of Wealth in America, Twentieth Century Fund, New York.

Wolff, E.N. (2011), Recent trends in household wealth in the U.S.: rising debt and the middle class squeeze, [w:] J.M. Gonzales (ed.), Economics of Wealth in the 21st Century, Nova Science Publishers, Inc. New York 2011: 1-41.

Russell Investment, US Indexes, http://www.russell.com/Indexes/data/US_ Equity/Russell_US_equity_indexes.asp.

www.kelsointitute.org