Propozycje aktualnych tematów dla dydaktyki przyszłych kadr menedżerskich w zakresie etyki biznesu
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie humanistyczne
etyka biznesu
dydaktyka

Jak cytować

Sroka, R. (2017). Propozycje aktualnych tematów dla dydaktyki przyszłych kadr menedżerskich w zakresie etyki biznesu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 253–266. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.20

Liczba wyświetleń: 241


Liczba pobrań: 216

Abstrakt

Celem artykułu jest próba wyboru istotnych i aktualnych zagadnień, jakie powinny znaleźć się w programie nauczania przyszłych menedżerów. Lista zaproponowanych tematów wynika z dwóch źródeł: 1) analizy zjawisk biznesowych prowadzonych w nurcie zarządzania humanistycznego – w artykule uwaga została skupiona na poglądach Marthy C. Nussbaum; 2) wniosków z uznanych międzynarodowych badań w zakresie etyki biznesu na poziomie rozwiązań organizacyjnych.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.20
PDF

Bibliografia

Beretta, S. (2014), Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków.

Burrelli, G., Morgan G. (1979), Sociological paradigms and organizational analysis, Heinemman, London.

Dembinski, P.H. (2012), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio EMKA, Warszawa.

Donde, G. (2016), Corporate Ethics Policies and Programmes. 2016 UK and Continental Europe Survey, Institute of Business Ethics, London.

Encyklika Laudato si Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom (2015), Kraków.

Fredeen, I. (2016), 2015 Ethics&Compliance Training Benchmark Report, Navex Global, Lake Oswego.

Global Business Ethics Survey. Measuring Risks and Promoting Workplace Integrity, Ethics Research Center, Arlington (USA) 2016.

Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2000), Art and organizing: lessons for organization theory from the humanities, Master of Business Administration 50(3).

Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, Problemy Zarządzania 11(4).

Nussbaum, M.C. (2016), Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa.

Piketty, T. (2015), Kapitał XXI wieku, tłum. A. Bilik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Raport EY: Co czwarty polski pracownik jest gotów postępować nieetycznie dla awansu lub podwyżki. Większość to przedstawiciele pokolenia Y, źródło: www.blog.ey.pl [dostęp: 22.06.2017].

Rist, G. (2015), Urojenia ekonomii, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

Rotengruber, P. (2016), Etyka w gospodarce, [w:] Etyka, cz. 2: Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc, Dydaktyka Filozofii 5, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Sandel, M. (2012), Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Kurhaus, Warszawa.

Sandel, M. (2013), Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Kurhaus, Warszawa.

Sedláček, T. (2012), Ekonomii dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Studio EMKA, Warszawa.