Indeksy społecznej odpowiedzialności jako metoda pomiaru działań CSR w przedsiębiorstwach
PDF

Słowa kluczowe

CSR
indeks
społeczna odpowiedzialność
zrównoważony rozwój

Jak cytować

Czopik, S. (2017). Indeksy społecznej odpowiedzialności jako metoda pomiaru działań CSR w przedsiębiorstwach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 237–252. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.19

Liczba wyświetleń: 613


Liczba pobrań: 608

Abstrakt

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR) w przestrzeni gospodarczej. W związku z tym coraz większym powodzeniem wśród inwestorów cieszą się narzędzia pozwalające ocenić działalność spółek pod kątem ich społecznej odpowiedzialności. Szczególne znaczenie sprawozdawczości w tym zakresie jest zauważalne po ostatnim kryzysie finansowym, który nadszarpnął zaufanie na rynku globalnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, instytucje finansowe publikują indeksy społecznej odpowiedzialności. Obecnie funkcjonuje kilkadziesiąt indeksów giełdowych tworzonych zgodnie z kryteriami CSR, a wśród nich najpopularniejsze to Dow Jones Sustainability Index oraz FTSE4GOOD Index, a także pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej – RESPECT Index. Przedsiębiorstwa coraz chętniej wdrażają rozwiązania z zakresu CSR i chętnie zgłaszają się do indeksów społecznej odpowiedzialności. Niestety mimo dużej świadomości istnienia indeksów nie są one kluczowym kryterium branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez uczestników rynku.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.19
PDF

Bibliografia

Adamczyk, J. (2013), Indeksy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością spółek giełdowych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 64(1): 9-20.

Anam, L. (2012), CSR: nowy rozdział praktyki biznesowej, [w:] Anam, L., Szul-Skjoeldkrona, E., Zamościńska, E. (red.), Jak zyskać na odpowiedzialności?, CSRinfo, Warszawa: 4-7.

Friedman, M. (1999), Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków, tłum. H. Simbierowicz, Z. Wiankowska-Ładyka, [w:] Chryssides, G.D, Kaler, J.H. (red.) Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa: 260-265.

Marcinkowska, M. (2010), Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym – czyli o giełdowych indeksach zrównoważonego rozwoju, [w:] Duraj, J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 123-144.

Stawicka, E. (2012), Ekonomiczna efektywność społecznej odpowiedzialności w biznesie, [w:] Wołoszyn J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 59-66.

Stefańska, M. (2011), CSR a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Pisz, Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław: 419-429.

Wawrzyniak, B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.

Wiśniewski, T.K. (2012), RESPECT Index – spółki odpowiedzialne społecznie na giełdzie, [w:] Anam, L., Szul-Skjoeldkrona, E., Zamościńska, E., Jak zyskać na odpowiedzialności?, CSRinfo, Warszawa: 15-16.

Zboroń, H. (2011), Dyskurs o społecznej odpowiedzialności ekonomistów (z kryzysem w tle), [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław: 15-29.

Zbiegień-Maciąg, L. (1991), Etyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.

Craig Smith, N., Lenssen, G. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio EMKA, Warszawa.

Źródła internetowe

Ankieta RESPECT Index 2016 X edycja, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/pub/Respect_Index_ankieta_edycja_X_pl.pdf.

Dow Jones SustainabilityTM World Index Fact Sheet, http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/fact_info/Dow_Jones_Sustainability_World_Index_Fact_Sheet.pdf.

FTSE FACTSHEET 31.03.2017, http://www.ftse.com/Analytics/FactSheets/Home/DownloadSingleIssueByDate?IssueName=4GGL%20&IssueDate=20170331&IsManual=%20False.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Wymiar etyczny i społeczny europejskich instytucji finansowych. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52008IE1680.

Portal informacyjny projektu RESPECT, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl.

Strona internetowa GPW, https://www.gpw.pl/portfele_indeksow#RESPECT.