Kulturowe bariery w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce
PDF (English)
PDF

Słowa kluczowe

kultura
mentalność
bariera
komunizm
biznes

Jak cytować

Banach, W. (2017). Kulturowe bariery w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 305–312. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.23

Liczba wyświetleń: 459


Liczba pobrań: 330

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie na elementy szeroko pojętej kultury, które stanowić mogą różnego rodzaju utrudnienia i bariery w skutecznym kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce. Autor wychodzi z założenia, że satysfakcjonujące kształcenie odpowiednich postaw obywatelskich – zarówno obecnych, jak i przyszłych studentów, kadr pracowniczych i menedżerskich, a nawet konsumentów i klientów – nie może być oderwane od kontekstu kulturowego. Innymi słowy, jeśli podejmowane działania edukacyjne przynieść mają pożądany rezultat, nie mogą abstrahować od dominujących w danym społeczeństwie wartości, norm, postaw czy wzorów zachowań. Należy przy tym zdawać sobie sprawę, że dokonywanie zmian w sferze kultury jest dość ograniczone i zawsze rozciągnięte w czasie. Artykuł podejmuje próbę wskazania na najbardziej charakterystyczne cechy polskiej mentalności, ugruntowane zwłaszcza w ostatnich dekadach, które stanowią uciążliwą spuściznę komunizmu. To wówczas wykształciły się antyspołeczne postawy egoizmu, prywaty, wyuczonej bierności, braku motywacji i inicjatywy. Autor referatu podkreśla, że zarówno jako społeczeństwo, jak i poszczególni jego członkowie nie do końca potrafiliśmy zerwać z tą spuścizną. Wydaje się zatem, że współczesne działania edukacyjne nie przyniosą w pełni zadowalających efektów póki nie pozbędziemy się tego zbędnego balastu.


https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.23
PDF (English)
PDF

Bibliografia

Banfield, E.C. (1958), The Moral Basis of a Backward Society, The Free Press Glencoe, Illinois.

Daszkiewicz, K. (1974), Traktat o złej robocie, Książka i Wiedza, Warszawa.

Grondona, M. (2000), A cultural typology of economic development, [in:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (eds.), Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books, New York.

Grondona, M. (2003), Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego, [w:] Harrison, L.E., Huntington, S.P. (red.), Kultura ma znaczenie, tłum. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań: 101-115.

Harrison, L.E., Huntington, S.P. (eds.), (2000), Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books, New York.

Harrison, L.E., Huntington, S.P. (red.), (2003), Kultura ma znaczenie, tłum. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań.

Hryniewicz, J. (2004), Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Hryniewicz, J. (2007), Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Sójka, J. (2005), Enron – historia z morałem, [w:] Sójka, J. (red.), Etyka biznesu „po Enronie”, Humaniora, Poznań.

Sztompka, P. (2007), Zaufanie, Znak, Kraków.

Tocqueville, A. (1976), O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Turowicz, J. (1993), Pamięć i rodowód, Tygodnik Powszechny 45.

Turowicz, J. (2012), Pamięć i rodowód, [w:] J. Turowicz, Bilet do raju, Znak, Kraków: 278-291.

Tyrmand, L. (2013), Cywilizacja komunizmu, Wydawnictwo MG, Warszawa.

Zinowiew, A. (1987), Homo sovieticus, tłum. S. Deja, Horyzont, Warszawa.