Opłaty od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim

Main Article Content

Rafał Sikorski

Abstrakt

Autor zajmuje się problematyką opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim. Mają one na celu zrekompensowanie uprawnionym do dóbr chronionych w prawie autorskim strat wynikających z zwielokrotniania tych dóbr w ramach użytku prywatnego. W tekście wskazano, że założenia przyjęte przy wprowadzaniu opłat w latach sześćdziesiątych XX w. w Niemczech, są w dużej mierze obecnie nieaktualne, a model opłat ma wiele wad, których w ramach tego systemu nie da się usunąć. Autor analizuje również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszące się do postanowień dyrektywy 29/2001, dotyczących rekompensowania uprawnionym strat wynikających ze zwielokrotniania dóbr chronionych w prawie autorskim w ramach użytku prywatnego. Analiza ta ma na celu ustalenie wymogów wynikających z prawa unijnego dla modeli rekompensowania strat związanych z użytkiem prywatnym, w tym modeli alternatywnych wobec modelu obecnie dominującego w Unii Europejskiej. W ostatniej części autor proponuje odejście od opłat pobieranych od urządzeń oraz czystych nośników i zastąpienie ich opłatą powszechną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sikorski, R. (2015). Opłaty od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 209-225. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.14
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Boulanger, J., Carbonnel, A., De Coninck, R., Langus G. (2014), Assessing the Economic Impact of Adapting Certain Limitations and Exceptions to Copyright and Related Rights in the EU
  2. Hugenholtz, B., (2012), The Story of the Tape Recorder and the History of the Copyright Levies, w: Sherman B., Wiseman L. (eds.), Copyright and the Challenge of the New, Alphen aan den Rijn.
  3. Hugenholtz, B., Guibault, L., Geffen, S. van (2003), The Future of the Levies in a Digital Environment, Amsterdam.
  4. Karapapa, S., (2012), Private Copying, London-New York.
  5. Koelman, K.J. (2004), The Levitation of Copyright: An Economic View of Digital Home Copying, Levies and DRM, http://ssrn.com/abstract=682163 [dostęp: 17.06.2015].
  6. Kretschmer, M. (2011), Private Copying and Fair Compensation: An Empirical study of Copyright Levies in Europe, Intellectual Property Office (UK).
  7. Poort, J., Quintas, J.P. (2013), The Levy Runs Dry: A Legal and Economic Analysis of EU Private Copying Levies, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law 4(3): 205-224.
  8. Sokołowska, D. (2013), Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań.
  9. Sokołowska, D. (2014), Opłaty reprograficzne, Warszawa.
  10. Vitorino, A. (2013), Recommendations Resulting from the Mediation on Private Copying and Reprography Levies, Brussels.