Prawo autorskie w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego – głos krytyczny użytkowników praw

Main Article Content

Jerzy Straszewski

Abstrakt

Artykuł prezentuje krytyczne podsumowanie 20-lecia obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, skupiając się na problematyce związanej z pozycją użytkowników praw autorskich na współczesnym rynku obrotu przedmiotem ochrony tej gałęzi prawa. Autor diagnozuje główne problemy związane z funkcjonowaniem ustawy także związane z nieefektywnym jej egzekwowaniem przez właściwe organy administracji państwowej. Poruszona została przede wszystkim kwestia braku skutecznego systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i wynikająca z tego faktu drastyczna nierówność między prawami użytkowników i uprawnionych. W artykule zwrócono także uwagę na narastające bariery dla działalności gospodarczej powiązanej z użytkowaniem praw autorskich i praw pokrewnych powodowane archaizmem regulacji, znaczącą rozbieżnością linii orzeczniczej w sporach sądowych dotyczących ochrony prawnoautorskiej i nadmierną represyjnością odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor przedstawia propozycje działań, przede wszystkim legislacyjnych, mogących usprawnić działanie systemu prawa autorskiego z korzyścią dla wszystkich jego uczestników.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Straszewski, J. (2015). Prawo autorskie w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego – głos krytyczny użytkowników praw. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 287-299. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.20
Dział
ARTYKUŁY