Uhonorowanie Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego – Profesora Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Main Article Content

Tadeusz Gadkowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gadkowski, T. (2015). Uhonorowanie Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego – Profesora Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 311-313. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.22
Dział
SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Bibliografia

  1. Gelberg, L. (1954), Problematyka prawnomiędzynarodowa na łamach „Przeglądu Zachodniego, Państwo i Prawo 9(7-8): 178-184.
  2. Sandorski, J. (2005), Odnowienie doktoratu Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67(1): s. 251-253.
  3. Sandorski, J. (2010), Profesor Krzysztof Skubiszewski (1926-2010), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72(1): 227-230.
  4. Sandorski, J. (2011), Recenzja książki Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu, red. Roman Kuźniar (Warszawa 2011, ss. 608), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73(2): 373-377.