Pandemia eboli jako zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa: kwestia bezpieczeństwa zbiorowego czy zarządzania globalnego?

Main Article Content

Boubacar Sidi Diallo

Abstrakt

Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu rozproszonego i ponadnarodowego zagrożenia epidemiologicznego, którego powaga i rozmiar wymagają obecnie niespotykanego poziomu interwencji. Na przestrzeni wieków ludzkość zmagała się z różnymi epidemia, co zawsze wiązało się z koniecznością kompleksowego działania na płaszczyźnie międzynarodowej. Zdaniem Rady Bezpieczeństwa ONZ epidemia spowodowana wirusem ebola, która wybuchła pod koniec 2013 r., stanowi szczególne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, ponieważ zdobycze w obszarze budowania pokoju i rozwoju krajów najbardziej dotkniętych epidemią mogą zostać zaprzepaszczone. To z kolei podważa stabilność krajów najbardziej nią dotkniętych. Jeśli nie zostanie opanowana, to sytuacja taka może doprowadzić do wybuchu nowych niepokojów i napięć społecznych, pogorszenia klimatu politycznego, stygmatyzacji i wzmocnienia poczucia niepewności. Podjęta w tej sprawie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucja ma wymiar historyczny, gdyż po raz pierwszy problem zdrowia publicznego został zaklasyfikowany jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Stało się tak, mimo że mobilizacja międzynarodowa była spóźniona o kilka miesięcy, chociaż konieczność podjęcia działań była wówczas oczywista.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Diallo, B. S. (2018). Pandemia eboli jako zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa: kwestia bezpieczeństwa zbiorowego czy zarządzania globalnego?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(2), 115-129. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. B. Boutros Ghali, Agenda pour la paix, UN Doc. A/47/277 (17 juin 1992).
 2. Balmond, L. (2012), Gouvernance globale et sécurité collective, les profils d’une convergence, [w:] Arcari, M., Balmond, L. (eds.), Global Governance and the Challenges of Collective Security, Naples: 3–22.
 3. Burci, G.L., Quirin, J. (2014), Ebola, WHO, and the United Nations: Convergence of Global Public Health and International Peace and Security, 18 ASIL Insights.
 4. Combacau, J. (1974), Le pouvoir de sanction de l’ONU. Etude théorique de la coercition non militaire, Paris.
 5. Condorelli, L. (2001), Les attentats du 11 septembre 2011 et leurs suites: où va le droit international?, Revue Générale de Droit International Publics 105.
 6. d’Argent, P. et al. (2005), Article 39, [w:] Cot, J.-P., Pellet, A., Forteau, M. (éd.), Commentaire de la Charte des Nations Unies article par article, 3e éd., Paris.
 7. David, C.-P., Rioux, J.-F. (2002), Le concept de sécurité humaine, [w:] Rioux, J.-F. (éd.), La sécurité humaine, une nouvelle conception des relations internationales, Paris.
 8. Dictionnaire de droit international public, Bruxelles 2001.
 9. Dunoff, J.-L., Trachtman, J.-P. (eds.), (2009) Ruling the World? Constitutionnalism, International Law and Global Governance, Cambridge.
 10. Dupuy, P.-M. (1991), Après la guerre du golfe, Revue Générale de Droit International Public 95.
 11. Dupuy, P.-M., Kerbrat, Y. (2014), Droit international public, 12e éd, Dalloz.
 12. Kamto, M. (2013), Droit international de la gouvernance, Paris 2013.
 13. Karska, E. (red.) (2015), Globalne problemy ochrony praw człowieka, Warszawa 2015.
 14. Kasprzyk, L. (2006), Rozwój ekonomiczny – nadzieją na wyrównanie szans, [w:] Symonides, J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa: 245–261.
 15. Kolb, R. (2005), Le droit relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationales, évolution historique, valeurs fondatrices et tendances actuelles, Paris.
 16. Moreau-Defarges, J.-M. (2003), La gouvernance, Paris.
 17. Pooter, H. De (2013), Le droit international face aux pandémies: vers un système de sécurité sanitaire collective?, maszynopis doktoratu, Paris.
 18. Rotfeld, A.D. (2000), The Role of the International Community, [w:] Plattner, M.F., Smolar, A. (eds.), Globalisation, Power and Democracy, Baltimore–London: 83–96.
 19. Sandorski, J. (2002), Międzynarodowa ochrona praw człowieka a HIV/AIDS, Poznań.
 20. Sorel, J.-M. (1995), L’élargissement de la notion de menace contre la paix, [w:] Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Paris.
 21. Szurek, S. (2005), La lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire du Chapitre VII un laboratoire normatif, Revue Générale de Droit International Public 109.