Tom 80 Nr 2 (2018)

ARTYKUŁY

Magdalena Fedorowicz
5-17
Koncepcja prawna finansowego stosunku prawnorynkowego (zarys założeń)
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.1
PDF
Maciej Borski, Bogusław Przywora
19-33
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polskim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.2
PDF
Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki
35-47
Przejrzystość finansów publicznych a kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.3
PDF
Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska
49-59
Mediacja jako narzędzie rozstrzygania sporów w prawie o wykroczeniach
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.4
PDF
Konrad Lipiński
61-73
O dwóch odmianach wzorców osobowych w prawie karnym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.5
PDF
Radosław Koper
75-87
Jawność rozprawy głównej w procesie karnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 2016 roku
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.6
PDF
Agnieszka Kania
89-100
Z problematyki retrybutywnej oraz utylitarnej sprawiedliwości karania
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.7
PDF
Mateusz Tomczyk
101-114
Zasada nullum crimen sine lege certa i jej ograniczenia na tle języka etnicznego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.8
PDF
Boubacar Sidi Diallo
115-129
Pandemia eboli jako zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa: kwestia bezpieczeństwa zbiorowego czy zarządzania globalnego?
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.9
PDF PDF (English)
Marcin Jurewicz
131-143
Nanotechnologia a ochrona środowiska – perspektywa prawna
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.10
PDF
Adrian Malicki
145-158
Zasiedzenie fizycznej części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.11
PDF