Bezwarunkowy dochód podstawowy jako instrument ograniczenia nierówności dochodowych

Main Article Content

Piotr Misztal

Abstrakt

Bezwarunkowym dochodem podstawowym jest dochód przyznany wszystkim członkom społeczeństwa indywidualnie, bez konieczności świadczenia pracy. Prawo do tego dochodu i jego poziom mają charakter bezwarunkowy i są niezależne od wielkości i struktury gospodarstw domowych. Ponadto dochód bezwarunkowy jest wypłacany bez względu na dochody obywateli pochodzące z innych źródeł. Celem artykułu jest analiza teoretyczna i empiryczna koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego ze szczególnym uwzględnieniem genezy oraz skutków wprowadzenia tego mechanizmu. W tekście wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i polityki gospodarczej oraz metody statystyczno-opisowe na podstawie danych publikowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Misztal, P. (2018). Bezwarunkowy dochód podstawowy jako instrument ograniczenia nierówności dochodowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(2), 171-182. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.13
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Basic Income as a Policy option: Can it add up? (2017), Organization for Economic Cooperation and Development, May: 1–19.
 2. Cercelaru, O. A. (2016), Unconditional Basic Income – Impact On The Economy, Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series 3: 118–122.
 3. Chéron, A. (2002), Allocation universelle vs. indemnité chômage. Evaluation quantitative dans un modèle d'appariement, Revue Économique, Programme National Persée 53(5): 951–964.
 4. Davala, S., Jhabvala, R., Standing, G., Mehta, S.K. (2015), Basic Income. A Transformative Policy for India, Bloomsbury Academic, London–New York.
 5. Don, A. (2016), Basic income: a radical idea enters the mainstream, Parliament of Australia, Research Paper Series, November 18: 1.
 6. Fumagalli, A., Lucarelli, S., Maciejewska, G., Marczewski, P., Marszałek, M., Mika, B., Moll, Ł., Szarfenberg, R., Szlinder, M., Ślosarski, B. (2014), Bezwarunkowy dochód podstawowy, Praktyka Teoretyczna 2(12): 1–206.
 7. https://www.mpips.gov.pl [dostęp: 4.10.2017].
 8. Hum, D., Simpson, W. (2001), A Guaranteed Annual Income? From Mincome To The Millennium, Policy Options, January/February: 1.
 9. Kay, J. (2017), The Basics of Basic Income, Intereconomics 52(2): 69–74.
 10. Lehmann, E. (2003), Évaluation de la mise en place d’un système d’allocation universelle en présence de qualifications hétérogènes: le rôle institutionnel du salaire minimum, Économie et Prévision, Programme National Persée 157(1): 31–50.
 11. Munnell, A.H. (1986), Lessons from the Income Maintenance Experiments: An Overview, Federal Reserve Bank of Boston Conference Series 30: 1–258.
 12. Pasma, Ch. (2014), Basic Income Programs and Pilots, Basic Income Canada Network, February 3: 1–14.
 13. Sattelberger, J. (2016), Unconditional basic income: an instrument for reducing inequality?, KfW Development Research, Development in Brief 39: 1.
 14. Tanner, M. (2015), The Pros and Cons of a Guaranteed National Income, Policy Analysis 77: 1–35.
 15. Universal Basic Income (UBI): Everything you need to know, http://www.clearias.com [dostęp: 4.10.2017].