Mobilność jako potencjalność: sposoby rozumienia mobilności z perspektywy nowych technologii i paradygmatu mobilności

Main Article Content

Łukasz Rogowski

Abstrakt

Artykuł odnosi się do paradygmatu nowych mobilności (new mobilities paradigm) jako perspektywy opisu współczesnych zjawisk społecznych związanych z mobilnością i przemieszczaniem się. Wskazuje na zależność pomiędzy nowymi formami działań aktorów społecznych a rozwojem technologicznym. Opisuje trzy wymiary relacji technologia – mobilność – znaczenia społeczne: rozumienie przestrzeni, rozumienie czasu oraz tożsamość i podmiotowość jednostek. Najważniejszym założeniem artykułu jest jednak to, że mobilność jest definiowana społecznie. Na podstawie wyników jakościowych badań empirycznych wskazano kilka sposobów społecznego rozumienia mobilności: możliwość przenoszenia, dostępność, łączność z Internetem, porównanie z analogowością/stacjonarnością. W rezultacie mobilność pokazano nie jako stałą cechę społeczną, ale jako potencjalność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rogowski, Łukasz. (2018). Mobilność jako potencjalność: sposoby rozumienia mobilności z perspektywy nowych technologii i paradygmatu mobilności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(2), 273-286. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.19
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Büscher, M., Urry, J., Witchger, K. (2011), Introduction. Mobile methods, [w:] Büscher, M., Urry, J., Witchger, K. (red.), Mobile Methods, New York: 1–19.
 2. Castells, M. (2013), Sieci oburzenia i nadziei, tłum. O. Siara, Warszawa.
 3. Dholakia, N., Reyes, I., Bonoff, J. (2015), Mobile media: from legato to staccato, isochronal consumptionscapes, Consumption Markets & Culture 18(1): 10–24.
 4. Frith, J. (2012), Splintered space: hybrid spaces and differential mobility, Mobilities 7(1): 131–149.
 5. Giddens, A. (2006), Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa.
 6. Hemment, D., The Mobile Effect, Convergence 11(2): 32–40.
 7. Hosokawa, S. (1984), The Walkman Effect, Popular Music 4: 165 –180.
 8. Khunou (2012), Making love possible: cell phones and intimate relationships, African Identities 10(2): 169–179.
 9. Ling, R., Donner,J. (2012), Komórka. Komunikacja mobilna, tłum. T. Płudowski, Warszawa.
 10. Mörtberg, Ch. (2003), Heterogeneous images of (mobile) technologies and services: a feminist contribution, NORA 11(3): 158–169.
 11. Nightingale, V. (2007), The cameraphone and online image sharing, Continuum: Journal of Media & Culture 21(2): 289–301.
 12. Postman, N. (1995), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa.
 13. Raine, L., Wellman, B. (2012), Networked. The New Social Operating System, Cambridge, London.
 14. Rhue, L., Sundararajan, A. (2014), Digital access, political networks and the diffusion of democracy, Social Networks 36: 40–53.
 15. Rogowski, Ł. (2016), Wideozwiedzanie. Badania miasta w perspektywie paradygmatu mobilności, Kultura i Społeczeństwo 91(3): 123–144.
 16. Scheller, M., Urry, J. (2006), The new mobilites paradigm, Environment and Planning A 38: 207–226.
 17. Sutko, D.M., de Souza e Silva, A. (2010), Location-aware mobile media and urban sociability, New Media & Society 13(5): 807–823.
 18. Takhteyev, Y., Gruzd, A., Wellman, B. (2012), Geography of Twitter networks, Social Networks 34: 73–81.
 19. Urry, J. (2012), Socjologia mobilności, tłum. J. Stawiński, Warszawa.