Wokół reformy studiów prawniczych

Main Article Content

Ewa Borkowska-Bagieńska

Abstrakt

Artykuł prezentuje argumenty w toczącej się dziś dyskusji nad programem studiów prawniczych. Spierają się zwolennicy utrzymania istniejącej grupy przedmiotów ogólnych i teoretycznych. Ich przeciwnicy opowiadają się za zwiększeniem praktycznego charakteru studiów i zmniejszenia listy przedmiotów ogólnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Borkowska-Bagieńska, E. (2018). Wokół reformy studiów prawniczych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 5-9. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.1
Dział
ARTYKUŁY