RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Vol 75, Nr 4 (2013)

Spis treści

POLEMIKI

Odpowiedź na artykuł recenzyjny Romana A. Tokarczyka „Próba przeglądu uzasadnień restytucji dóbr kultury” PDF
Kamil Zeidler 227-230

ARTYKUŁY

Wokół reformy studiów prawniczych PDF
Ewa Borkowska-Bagieńska 5-9
Kontekst reformy studiów prawniczych PDF
Wojciech Dajczak 9-17
Patent europejski o jednolitym skutku – konstrukcja prawna i treść PDF
Aurelia Nowicka 19-35
Bezpieczeństwo zbiorowe a suwerenność państw PDF
Boubacar Sidi Diallo 37-50
Podstawy traktatowe wolności żeeglugi na rzekach międzynarodowych z perspektywy międzynarodowego prawa zasobów wodnych PDF
Andrzej Gadkowski 51-65
Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia (WE) nr 261 2004 PDF
Anna Konert 67-77
Judykatura a proceduralne aspekty prawa PDF
Jacek Jaśkiewicz 79-90
Niesprawcza odpowiedzialność karna o charakterze represyjnym (karnym) w świetle Konstytucji RP (art. 42 ust. 1) PDF
Danuta Tarnowska, Dorota Kaczorkiewicz, Marta Brzezińska 91-105
Nadpłata podatku powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego PDF
Aneta Szymczak 107-119
Następstwa nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzonych na przestrzeni lat 2009-2011 PDF
Dorota Mirowska, Waldemar Mirowski 121-134
Model gospodarki bimodalnej Johna K. Galbraitha w kontekście keynesowskiej wizji funkcjonowania gospodarki rynkowej PDF
Paweł Umiński 135-146
Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych PDF
Ewa Lisowska 147-161
Bitcoin – wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości? PDF
Katarzyna Perez, Michał Urbaniak 163-180
Znaczenie limitu kredytowego i ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce PDF
Adrian Becella 181-196
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PDF
Rafał Drozdowski, Maciej Frąckowiak 197-214
Patriotyzm konsumencki: próba spojrzenia socjologicznego PDF
Łukasz Skoczylas 215-225


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo