Patriotyzm konsumencki: próba spojrzenia socjologicznego

Main Article Content

Łukasz Skoczylas

Abstrakt

Artykuł opisuje zjawisko patriotyzmu konsumenckiego i stanowi próbę połączenia go z konstruktami „starego”, tradycyjnego oraz „nowego” patriotyzmu. Pokazuje, że patriotyzm konsumencki może być analizowany z obydwu tych perspektyw. Opisuje również, jak lokalni przedsiębiorcy wykorzystują patriotyczne nastawienie konsumentów w swoich kampaniach marketingowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skoczylas, Łukasz. (2018). Patriotyzm konsumencki: próba spojrzenia socjologicznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 215-225. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.16
Dział
ARTYKUŁY