Model gospodarki bimodalnej Johna K. Galbraitha w kontekście keynesowskiej wizji funkcjonowania gospodarki rynkowej

Main Article Content

Paweł Umiński

Abstrakt

Artykuł prezentuje myśl Johna K. Galbraitha w kontekście myśli keynesowskiej. Wychodząc od koncepcji przedsiębiorstwa oraz determinantów jego rozwoju, Galbraith stwierdza, że wzrost niektórych firm prowadzi do wyłonienia się sektora planującego w gospodarce. Jest to grupa korporacji kontrolujących swoje otoczenie gospodarcze. Taki obraz gospodarki ma konsekwencje makroekonomiczne w postaci sztywności cen i płac w niektórych sektorach. Zatem koncepcja Johna K. Galbraitha wpisuje się w poszukiwania mikroekonomicznych podstaw myśli keynesowskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Umiński, P. (2018). Model gospodarki bimodalnej Johna K. Galbraitha w kontekście keynesowskiej wizji funkcjonowania gospodarki rynkowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 135-146. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.11
Dział
ARTYKUŁY