Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych

Main Article Content

Ewa Lisowska

Abstrakt

Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, dlaczego potrzebna jest unijna dyrektywa o kwotach ze względu na płeć w radach nadzorczych spółek giełdowych zatrudniających 250 lub więcej osób. W pierwszej części przedstawiono aktualne dane obrazujące udział kobiet wśród kierowników różnych szczebli. W analizie zostały wykorzystane m.in. wyniki najnowszych badań przeprowadzonych w administracji rządowej oraz w przedsiębiorstwie Lasy Państwowe w 2012 r. Wskazują one, że kobiety stanowią 20% kadry na stanowiskach najwyższego szczebla w administracji rządowej – wśród ministrów, wiceministrów, ambasadorów, dyrektorów generalnych, podczas gdy ich zatrudnienie w administracji centralnej jest na poziomie 62%. W wypadku przedsiębiorstwa Lasy Państwowe reprezentacja kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych wynosi 7%, podczas gdy ich udział w zatrudnieniu – 24%. Kobiety mają mniejsze szanse na objęcie stanowiska kierowniczego niż mężczyźni, w tym w szczególności najwyższego szczebla. Wyniki przywołanych badań oraz analiza sytuacji w największych spółkach notowanych na giełdach w krajach unijnych stanowią istotny argument za wprowadzeniem parytetu lub kwoty na stanowiskach najwyższego szczebla w administracji centralnej, przedsiębiorstwach z udziałem skarbu państwa oraz spółkach publicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisowska, E. (2018). Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 147-161. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.12
Dział
ARTYKUŁY