Odpowiedź na artykuł recenzyjny Romana A. Tokarczyka „Próba przeglądu uzasadnień restytucji dóbr kultury”

Main Article Content

Kamil Zeidler

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zeidler, K. (2018). Odpowiedź na artykuł recenzyjny Romana A. Tokarczyka „Próba przeglądu uzasadnień restytucji dóbr kultury”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 227-230. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.17
Dział
POLEMIKI