Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Main Article Content

Rafał Drozdowski
Maciej Frąckowiak

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza budżetu obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego poznańskiej odsłony z 2013 r. Autorzy rozważają, jakich informacji o priorytetach inwestycyjnych mieszkańców, a także o preferowanych przez nich typach relacji obywatel–urzędnik, dostarczają wnioski zgłoszone do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Rozpatrują i komentują prawdopodobne linie krytyki tej formy partycypacji; zastanawiają się także nad ograniczeniami i potencjalnymi ścieżkami rozwoju socjologicznej refleksji nad tzw. zwrotem społecznym. Artykuł zawiera też ocenę formuły budżetu obywatelskiego stosowanej obecnej w Poznaniu w kategoriach jej zdolności do dostarczenia decydentom wyobraźni, wrażliwości i horyzontów inwestycyjnych nieobecnych, bądź mało obecnych w najpopularniejszych strategiach rozwoju miasta, oraz uwzględniania mieszkańców zwykle wykluczonych z podobnych form partycypacji społecznej. W tekście obecna jest także próba zaproponowania warunków, które w większym stopniu sprzyjałyby realizacji za pomocą budżetu obywatelskiego tak sformułowanych celów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drozdowski, R., & Frąckowiak, M. (2018). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 197-214. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.15
Dział
ARTYKUŁY