Pekińska reforma lotniczego prawa karnego – geneza, istota, rekomendacje

Main Article Content

Jan Walulik

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce lotniczego prawa karnego i aktualnym przemianom w tym zakresie. Autor podsumowuje bieżący kształt systemu międzynarodowego karnego prawa lotniczego i omawia jego ogólną charakterystykę, najważniejsze postanowienia obowiązujących konwencji oraz wdrażające je przepisy krajowe. Ponadto wskazuje wady obowiązujących regulacji, które wymienia się jako przesłanki reformy. W drugiej części opracowania autor opisuje nowatorskie rozwiązania aktów przyjętych podczas międzynarodowej konferencji w Pekinie w 2010 r., tj. konwencji pekińskiej oraz protokołu pekińskiego, obecnie oczekujących na wejście w życie oraz ratyfikację w kraju. Podsumowanie artykułu stanowią rekomendacje i uwagi dotyczące implementacji tych aktów w Polsce. Obejmują one wskazania co do przyjęcia pewnych rozwiązań fakultatywnych oraz ewentualnych zmian w prawie karnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walulik, J. (2018). Pekińska reforma lotniczego prawa karnego – geneza, istota, rekomendacje. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(3), 35-47. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.3
Dział
ARTYKUŁY