Tom 75 Nr 3 (2013)

ARTYKUŁY

Tadeusz Gadkowski
5-20
Problematyka samoobrony na tle zakazu użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.1
PDF
Julia Wojnowska-Radzińska
21-34
Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.2
PDF
Jan Walulik
35-47
Pekińska reforma lotniczego prawa karnego – geneza, istota, rekomendacje
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.3
PDF
Anna Matusiak
49-58
Kształtowanie trendów w rozwoju „zielonych” zamówień publicznych w świetle uregulowań wspólnotowych
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.4
PDF
Joanna Haberko
59-70
Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle zasady dobra dziecka
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.5
PDF
Urszula Bałakier
71-83
Dopuszczalność małżeństwa osób wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego w świetle prawa kanonicznego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.6
PDF
Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska
85-97
Analiza obowiązujących w polskim prawie karnym unormowań dotyczących procederu handlu dziećmi
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.7
PDF
Andrzej Fronczak
99-110
Powinność w strukturze przestępstwa nieumyślnego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.8
PDF
Magdalena Kowalewska
111-122
Strona podmiotowa czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.9
PDF
Janusz J. Tomidajewicz, Paweł Błaszczyk
123-137
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.10
PDF
Bartłomiej Kamiński, Francis Ng
139-162
Kryzys euro a handel zagraniczny krajów Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.11
PDF
Urszula Ziarko-Siwek
163-184
Przejrzystość polityki pieniężnej w teorii i praktyce
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.12
PDF
Rafał Drozdowski
185-186
Wokół sporów o przestrzeń miejską
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.13
PDF
Andrzej Przestalski
187-207
Własność komunalna a własność wspólna z perspektywy socjologicznej
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.14
PDF
Sławomir Palicki
209-228
Rewitalizacja a rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przypadek poznańskiej Śródki
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.15
PDF
Marek Nowak
229-249
Niezrealizowana rewitalizacja jako niedoskonała gentryfikacja. Analiza procesu ożywiania poznańskiej Śródki
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.16
PDF
Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Zawodna
251-266
Przestrzeń więzi. Badania projektu „Remiks Śródki”
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.17
PDF
Piotr Luczys
267-279
Przestrzeń miasta czy przestrzeń mieszkańców? Teoretyczne aspekty rewitalizacji poznańskiej Śródki
https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.18
PDF