Przejrzystość polityki pieniężnej w teorii i praktyce

Main Article Content

Urszula Ziarko-Siwek

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd światowego dorobku naukowego z ostatnich kilkunastu lat w zakresie przejrzystości oraz polityki komunikacyjnej banków centralnych zarówno w zakresie zagadnień teoretycznych, jak i prowadzonych badań empirycznych. Praca składa się ze wstępu, trzech części oraz podsumowania. Na wstępie przedstawiono wybrane definicje przejrzystości polityki pieniężnej zawarte w najważniejszych pracach naukowych poświęconych tej tematyce. Następnie wskazany został zestaw instrumentów poprawiających politykę komunikacyjną. W ostatniej części przedstawiono najważniejsze badania prowadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat w kraju i na świecie, których głównym celem było określenie związku pomiędzy przejrzystością polityki pieniężnej a kształtowaniem się cen i oczekiwań na rynku finansowym. Szczególną uwagę zwrócono także na badania, których zadaniem było porównywanie gospodarek światowych w obszarze transparentności polityki monetarnej za pomocą specjalnie do tego stworzonych indeksów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ziarko-Siwek, U. (2018). Przejrzystość polityki pieniężnej w teorii i praktyce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(3), 163-184. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.12
Dział
ARTYKUŁY