Przestrzeń więzi. Badania projektu „Remiks Śródki”

Main Article Content

Bogumiła Mateja-Jaworska
Marta Zawodna

Abstrakt

Artykuł jest próbą socjologicznej analizy projektu artystycznego „Remiks Śródki” autorstwa Marty Żakowskiej, który został zrealizowany podczas Festiwalu Malta w 2011 r. (jedno z cyklu wydarzeń Nowe Sytuacje, ktorych kuratorką była Joanna Erbel). W ramach podjętych wówczas działań artystka oraz mieszkańcy poznańskiej dzielnicy Śródka zaprojektowali, wykonali i umieścili w przestrzeni miejskiej elementy tzw. małej architektury, powstałej w efekcie recyklingu domowych mebli. Koncepcja uczestnictwa w kulturze zaproponowana przez Marka Krajewskiego i kontekst rewitalizacji poznańskiej dzielnicy były podstawą analizy mechanizmów tworzenia i przeobrażeń relacji między ludźmi oraz przedmiotami w ramach realizowanego projektu. Choć artystyczna interwencja wpisywała się w oczekiwania mieszkańców Śródki odnośnie do przestrzeni publicznej i przyciągnęła ich uwagę, ujawniła również istniejące pośród nich podziały społeczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mateja-Jaworska, B., & Zawodna, M. (2018). Przestrzeń więzi. Badania projektu „Remiks Śródki”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(3), 251-266. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.17
Dział
ARTYKUŁY